Župnijski pastoralni svet

ČLANI ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

BRAČKO Andreja

ČAKŠ Janko

ČEBULAR Anica

DEČMAN Marko

DEČMAN Štefka

DOLENC Jožica

DOŠLER Antonija

GOLEŽ Branko

GROBIN Zdenka

GUZEJ Anton

HRIBERNIK Marjan

HRIBERNIK Tomaž

JAGODIČ Martina

KOLAR Branko

KOLAR Marko

KOVAČIČ Zalika

LIMBEK Tomaž

LORGER Marija

MIKUŠ Tatjana

NOVAK Štefan

PRELOG Jožica

RIHTER Marta

SKALE Marjana

SMOLE Miha

STEPIŠNIK PERDIH Irena

STAPIŠNIK PERDIH Timen

STIPLOŠEK Tomaž

ŠRAMEL Vanč

TURK Marta

VODOVNIK PLEVNIK Tadeja

VRBEK Fanika

VRBEK Majda