Poslanstvo

Župnijska Karitas Šmarje pri Jelšah je bila ustanovljena 02.12.2014. Naše temeljno poslanstvo je karitativno delo na področju naše župnije in sosednjih župnij, katerih področje pokrivamo.

Zavedamo se, da imajo stiske veliko obrazov in večkrat se zgodi, da jih ne odkrijemo in ne prepoznamo. Če govorimo o pomanjkanju najprej pomislimo na materialno revščino, toda človekove potrebe so tudi čustvene in socialne ter duhovne.

In prav v teh potrebah v današnji družbi vedno več ljudi čuti pomanjkanje. Evangeljski zgledi, kako je Jezus pristopil do pomoči potrebnim nam povedo, da je prvi korak karitativnega dela videti, opaziti stiske ljudi in se jim približati.

Spustiti se moramo na njihovo raven in zaznati njihov klic in začutiti njihovo stisko. Zato pa je potrebno čuteče srce, ki je sposobno, da se vživi v doživljanje človeka in z njim sočustvuje.

Prostovoljci Župnijske Karitas  Šmarje pri Jelšah vabimo k sodelovanju  ljudi dobre volje naše župnije, ki čutijo z nami in so pripravljeni nekaj svojega časa in fizičnega napora darovati  sočloveku v stiski.

Kako postati prejemnik pomoči v Župnijski Karitas Šmarje pri Jelšah

Prosilcem dodelimo pomoč na podlagi:

  • prošnje družine ali posameznika
  • priporočila Župnijske Karitas ali župnije
  • priporočila državnih institucij (CSD, šola,..)

 

Dokazila za ugotavljanje upravičenosti do pomoči so:

  • zadnji plačilni list
  • zadnji odrezek od pokojnine
  • potrdilo o prejetih nadomestilih osebnega dohodka(denarno nadomestilo za čas bolniške, nadomestilo za brezposelnost)
  • odločba o prejeti denarni socialni pomoči CSD
  • potrdilo ZZZS o brezposelnosti
  • zadnja odločba o otroškem dodatku (vse strani)
  • odločba o preživnini

Pomoč se lahko občasno dodeli tudi družini ali posamezniku, ki sicer ne izpolnjuje pogojev za dodelitev pomoči, pa se je znašla v brezizhodni situaciji (bolezen, smrt,..).

 

Sodelavci

Trenutno nas je 26 rednih sodelavcev. Pomaga nam tudi več občasnih zunanjih sodelavcev ter mladi naše župnije.