Kontakt

Župnija ŠMARJE PRI JELŠAH

Cesta na sv. Rok 2

3240 Šmarje pri Jelšah

Tel.: 03/ 582 11 32

Elektronska pošta:  smarje.zupnija@gmail.com

 

 

Damjan RATAJC, župnik; tel.: 041/ 576 012

Janez ZUPANC, duhovni pomočnik; tel.: 031/ 491 449

dr. Janez KOZINC, duhovni pomočnik in vodja propedevtičnega letnika

Marko DEČMAN, pastoralni asistent; tel.: 041/ 246 151