Dragi bratje in sestre.

Letošnje leto je vremensko zelo neugodno in težko. Kljub preizkušnjam s katerimi se srečujemo, pa naj bo to zaradi vremena, bolezni, nerazumevanja ali česa drugega pa ima vsak od nas tudi razlog za zahvalo. Kot župnik štirih župnij se želim najprej zahvaliti sobratoma Janezu Kozincu in Janezu Zupancu, da po svojih močeh pomagata pri pastoralnem delu v naših župnijah: za daritev sv. maše, za delitev zakramentov, za vodenje ministrantske skupine, za pripravo župnijskega glasila, za lepo in prijetno sobivanje v župnišču. Zahvaljujem se tudi »propedevtikom«, da s svojo mladostjo, veseljem in petjem prinašajo svežino v župnišče.

Vsi duhovniki pa se zahvaljujemo vsem sodelavcem, da na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije.

Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevkam in pevcem odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora, cerkvenemu pevskemu zboru Amani, otroškemu cerkvenemu pevskemu zboru in vsem njihovim voditeljem.

Hvala vsem organistkam in organistu ter zborovodkinjam, kitaristom, bralcem božje besede, ministrantom.

Hvala članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem, pastoralnemu asistentu in katehetu Marku, katehistinji Luciji, mežnarju Vanču, g. Nacu in vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naših cerkva in veroučnih prostorov, za pranje bogoslužnega perila.

Hvala sodelavkam in sodelavcem Župnijske Karitas.

Hvala mladincem, animatorjem in vsem, ki prispevate svoj delež za lep in dober potek oratorija, za pripravo in vodenje »Alfe« za birmance in še …

Hvala vsem, ki ste pomagali in pomagate pri obnovi podružnične cerkve sv. Barbare.

Hvala za vaše darove, ki jih ob nedeljah, praznikih in pogrebih namenjate za obnovo podružnične cerkve sv. Barbare in za potrebe župnije. Hvala, ker priskočite na pomoč pri delovnih akcijah: pri košnji travnika okoli kapelic k sv. Roku, pri vzdrževanju in urejanju vinograda, za urejenost okoli župnišča in še kje. Hvala, ker nam duhovnikom naredite veliko dobrega in skrbite za nas, da nas povabite na kosilo… Hvala družinam, ki nam nudite prehrano.

Hvala za likanje in za vse dobrote, ki se znajdejo v zamrzovalniku.

Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.

Ta zahvala pa je tudi prošnja, da bi še naprej lepo sodelovali in skupaj delali za rast Božjega kraljestva med nami.

 

Hvaležni vaši duhovniki