1. CECILIJA – ZAVETNICA CERKVENIH PEVK IN PEVCEV

V sredo, 22. novembra obhajamo god sv. Cecilije, ki je zavetnica cerkvene glasbe, pevcev in glasbenikov in izdelovalcev orgel. Podobno kot življenjepisi drugih svetnikov iz prvih kščanskih stoletij, je tudi življenje sv. Cecilije prepleteno s številnimi legendami. Zanesljivo je živela v času papeža sv. Urbana I., to je v 3. stoletju, v Rimu. Pokopana je v Kalistovih katakombah in to na častnem mestu, poleg grobnice papežev, kar pomeni, da je bila v krščanski skupnosti zelo cenjena.

Zakaj je zavetnica glasbe? Legenda pravi, da med poroko sploh ni slišala glasbenih inštrumentov, ki so igrali, ampak je v svojem srcu pela le »Gospodu«, kateremu se je zaobljubila že kot deklica, kar je cerkvene ljudi spodbudilo, da so sv. Cecilijo izbrali za zavetnico cerkvene glasbe.

Ob godu sv. Cecilije vsem pevkam in pevcem naših cerkvenih pevskih zborov, njihovim vodjem in organistkam iskreno čestitam.

 

SESTANEK KLJUČARJEV V sredo, 22. novembra ob 19. uri je v prostorih župnišča sestanek ključarje vseh cerkva. Lepo vabljeni.

 

SLAVILNI VEČER V soboto, 25. novembra po večerni sv. maši ste lepo vabljeni k slavilnemu večeru. Ob prepevanju slavilnih pesmi in spevov, ter premišljevanju Božje besede slavimo Gospoda. Skupaj bomo molili in slavili Boga, ter prosili za nas in naše župnije. Lepo vabljeni k slavljenju!

 

DUHOVNE VAJE za birmance: V soboto, 25. in v nedeljo, 26. novembra  so duhovne vaje za birmance (druga skupina) na Sladki Gori. Duhovne vaje se začnejo v soboto ob 13.30 uri in se zaključijo v nedeljo ob 15. uri.

 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR: V župnijski pisarni oz. v zakristiji sta na razpolago Pratika (7,50 eur) in Marijanski koledar (3,50 eur).

REVIJA CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV

Zadnje srečanje dekanisjkih cerkvenih zborov je bilo leta 2019. Po štirih letih bomo ponovno imeli srečanje dekanijskih cerkvenih zborov. Srečanje bo v župniji Šmarje pri Jelšah na nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva, 26. novembra ob 15. uri.

Dekanija Kozje – Rogatec – Šmarje pri Jelšah obsega 31 župnij, zato na tej reviji ne bodo navzoči vsi zbori. Tisti zbori, ki letos niso navzoči bodo naslednje leto.

Letos se bo predstavil en zbor iz župnije: Kalobje, Kostrivnica, Olimje, Podčetrtek, Ponikva, Rogaška Slatina, Rogatec, Sv. Florjan, Sv. Peter na Kristan Vrhu, Sv. Peter pod Svetimi Gorami, Sladka Gora, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.

Pevci in pevke ne prepevajo samo zase, ampak Bogu v čast in nam v veselje, zato prisrčno vabim, da si v nedeljo, 26. novembra vzamemo čas in prisluhnemo cerkvenim pevkam in pevcem.

Po končani reviji bo družabno srečanje pred cerkvijo, zato že sedaj naprošam za kakšen kos kruha, ocvirkovko, pogoča …

 

DUHOVNIK NA SLADKI GORI

Od leta 2010 Sladka Gora nima svojega rednega duhovnika. Še pred 14 dnevi se je zdelo, da bo tako tudi v prihodnje, toda človek obrača, Bog pa obrne. Človek piše zgodovino, Bog pa ji daje naslove. To se je tudi zgodilo. Nepričakovano je prišla novica, da bo na Sladko Goro prišel duhovnik g. Viljem Lovše, ki je pripadal skupnosti jezuitov – Družbi Jezusovi. Dokler ne uredimo bivanjskih prostorov na Sladki Gori bo bival v župnišču Šmarje pri Jelšah. Novemu duhovniku in sodelavcu v vseh naših štirih župnijah želim prisrčno dobrodošlico.

 

EVROPSKO SREČANJE MLADIH: Vsako leto se mladi različnih narodnosti in veroizpovedi zberejo v enem od evropskih mest. Za Baslom, Madridom, Vroclavom, Torinom in Rostockom bo 46. evropsko srečanje mladih od 28. 12. 2023 do 1. 1. 2024 potekalo v Ljubljani. Namen srečanja je mlade spodbuditi, da poživijo svoje duhovno življenje ter postanejo nosilci miru, sprave in solidarnosti.

Prijave so že odprte na spletni strani Katoliške mladine, kjer so zbrane tudi podrobne informacije (https://katoliskamladina.si/; https://taizeljubljana.si/).

 

MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE ŽUPNIJI

Dragi župljani in župljanke! Fizične osebe lahko do 31. decembra 2023 brezplačno namenijo 1% svoje dohodnine župniji Šmarje pri Jelšah. Še vedno ste vabljeni, da namenite 1% dohodnine župniji.Obrazec z izpolnjenim nazivom upravičenca in davčno številko upravičenca (župnija Šmarje pri Jelšah J) je na voljo na polici za verski tisk in na stranskem oltarju. Obrazec dopolnite s podatki (ime, priimek, naslov, davčna številka) in podpisanega vrnete in ga oddate v za to pripravljeno škatlo ali v župnišče. Izpolnjeni obrazec oddajte do 15. decembra, da še pred prazniki pošljemo na FURS.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega.