KARITAS DO SEDAJ RAZDELILA 4 MIO EUR POMOČI ZA POPLAVE

Slovenska karitas preko župnijskih in škofijskih Karitas aktivno sodeluje pri pomoči ljudem v stiski, ki so jih prizadele poplave. Najprej se je v avgustu takoj odzvala s prvo pomočjo v materialu, finančnih sredstvih in bonih za trgovske centre, v septembru s prvo pomočjo pri vzpostavljanju najnujnejših pogojev za življenje iz naslova 10 mio državnih sredstev in sedaj v tretjem krogu v oktobru pri pomoči pri sanaciji stanovnj z zbranimi darovi posameznikov in donacijami podjetij. S pomočjo Karitas smo do sedaj zajeli 4800 gospodinsjtev.

Karitas je do sedaj razdelila za več kot 4 mio EUR pomoči, zbrane z darovi posameznikov in podjetij, od tega dobrih 3,5 mio EUR v obliki finančen pomoči gospodinstvom in približno 0,5 mio v materialni obliki. V tem delu pomoči je v celoti razdeljena tudi nabirka v višini 945.000 EUR, ki se je za poplave zbrala po slovenskih cerkvah (naše štiri župnije so skupaj prispevale 5.824 EUR). Preostanek sredstev Slovenske Karitas je bil razdeljen do konca oktobra. S tem bo glavnina pomoči, ki jo ima Karitas trenutno na voljo, porabljena.

Trenutno so največje potrebe na terenu za tiste, ki lahko obnavljajo domove predvsem po finančnih sredstvih in po dobrih izvajalcih. Na terenu je preko Karitas še vedno več kot 400 sušilcev, saj mnogim gospodinjstvom, še ni uspelo posušiti stanovnja in jih še vedno potrebujejo. V največji sstiski pa so tista naselja, ki domove še imajo, pa še vedno ne vedo, ali jih bodo sploh lahko obnovili ali ne. Prav tako so v stiski gospodinjstva z izjemno veliko škodo, ki kljub dosedanji prejeti pomoči humanitarnih organizacij in države ne morejo sama rešiti svoje situacije. Zato je nujen čimprejšnji sprejem zakona o obnovi, na osnovi katerega bodo prizadeti lahko vedeli, v kakšnem obsegu in kdaj lahko računajo na večjo pomoč države.

Karitas še vedno pomaga tudi s psihosocialno pomočjo, saj ima na terenu tudi strokovne svetovalce, ki z daljšimi razbremenilnimi pogovori pomagajo gospodinjstvo, kki so še posebej ranljiva, kamor sodijo predvsem starejši in tisti, ki živijo sami. Samo v mesecu septembru je 12 strokovnjakov izvedlo 486 ur razbremenilnih pogovorov na terenu, pretežno v Savinjski regijiin delno na Koroškem. Skupaj je bilo pravljenih tudi več kot 1100 obiskov prostovoljcev, ki so opravili krajše razbremenilne pogovore. Sodelavci župnijskih in škofijskih Karitas pa so s pogovorom in koordinacijo pomoči še vedno neposredno pomagali družinam in posameznikom, ki so jih prizadele poplave.

Karitas aktivno ostaja na prizadetih območjih in bo najbolj prizadeta gospodinjstva spremljala vsaj še eno leto ter tudi konkretno pomagala z mednarodnimi sredstvi, še posebej v sklopu projekta s Karitas Poljske. Škofijske karitas pomagajo na poplavljenih območjih tudi v sklopu druge materialne pomoči, kot so šolske potrebščine, kurjava, hrana za vse, kar lahko razbremeni proračun prizadetih gospodinjstev.

 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR

V župnijski pisarni oz. v zakristiji sta na razpolago Pratika (7,50 eur) in Marijanski koledar (3,50 eur).

 

REVIJA CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV

Danes si težko predstavljamo nedeljsko in praznično sv. mašo brez cerkvenega petja. V Sloveniji verjetno ni župnije, da ne bi bilo zborovskega petja. Prav je, da se cerkveni pevci med sabo tudi srečajo in si prisluhnejo. Temu je namenjeno tudi dekanijsko srečanje cerkvenih pevskih zborov.

Zadnje srečanje dekanisjkih cerkvenih zborov je bilo leta 2019. Po štirih letih bomo ponovno imeli srečanje dekanijskih cerkvenih zborov. Srečanje bo v župniji Šmarje pri Jelšah na nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva, 26. novembra ob 15. uri.

Dekanija Kozje – Rogatec – Šmarje pri Jelšah obsega 31 župnij, zato na tej reviji ne bodo navzoči vsi zbori. Tisti zbori, ki letos niso navzoči bodo naslednje leto.

Letos se bo predstavil en zbor iz župnije: Kalobje, Kostrivnica, Olimje, Podčetrtek, Ponikva, Rogaška Slatina, Rogatec, Sv. Florjan, Sv. Peter na Kristan Vrhu, Sv. Peter pod Svetimi Gorami, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.

Pevci in pevke ne prepevajo samo zase, ampak Bogu v čast in nam v veselje, zato prisrčno vabim, da si v nedeljo, 26. novembra vzamemo čas in prisluhnemo cerkvenim pevkam in pevcem. Po končani reviji bo družabno srečanje pred cerkvijo, zato že sedaj naprošam za kakšen kos kruha, ocvirkovko, pogoča …

 

EVROPSKO SREČANJE MLADIH

Pri večerni molitvi na Evropskem srečanju mladih v Rostocku (Nemčiji) je prior taizéjske skupnosti br. Alois oznanil, da bo prihodnje Evropsko srečanje mladih v Ljubljani. Srečanje se bo odvijalo od 28. 12. 2023 do 1. 1. 2024.

Vsako leto se mladi različnih narodnosti in veroizpovedi zberejo v enem od evropskih mest. Za Baslom, Madridom, Vroclavom, Torinom in Rostockom bo 46. evropsko srečanje mladih potekalo v Ljubljani. Namen srečanja je mlade spodbuditi, da poživijo svoje duhovno življenje ter postanejo nosilci miru, sprave in solidarnosti.

Prijave so že odprte na spletni strani Katoliške mladine, kjer so zbrane tudi podrobne informacije (https://katoliskamladina.si/; https://taizeljubljana.si/).

 

MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE ŽUPNIJI

Dragi župljani in župljanke!

Fizične osebe lahko do 31. decembra 2023 brezplačno namenijo 1% svoje dohodnine župniji Šmarje pri Jelšah. V letu 2022 je bilo z namenitvijo dela dohodnine razdeljenih 12,4 milijona evrov, nerazporejenih pa je ostalo 11,4 milijona evrov. Nerazporejena sredstva so ostala v državnem proračunu in so bila preko razpisov dodeljena nevladnim organizacijam.

Obrazec z izpolnjenim nazivom upravičenca in davčno številko upravičenca (župnija Šmarje pri Jelšah J) je na voljo na polici za verski tisk in na stranskem oltarju. Obrazec dopolnite s podatki (ime, priimek, naslov, davčna številka) in podpisanega vrnete in ga oddate v za to pripravljeno škatlo ali v župnišče. Izpolnjeni obrazec oddajte do 15. decembra, da še pred prazniki pošljemo na FURS.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega.