VEROUK

Zaradi plavalnega tečaja veroučenci 3. razreda ta teden nimajo verouka.

 

  1. NOVEMBER – PRAZNIK VSEH SVETIH

V Katoliški cerkvi 1. novembra obhajamo slovesni in zapovedani praznik vseh svetih. Na Vzhodu je Cerkev praznik obhajala že v 4. stoletju, prek Galije pa se je v 9. stoletju praznovanje razširilo tudi v zahodno Cerkev. Misel o praznovanju vseh svetnikov (in ne več samo mučencev) je dobila oprijemljiv izraz, ko je papež Gregor III. (731-741) pri sv. Petru v Rimu posvetil posebno kapelo v čast Odrešeniku, njegovi Materi, vsem apostolom, mučencem in vsem svetnikom.Papež Gregor IV. (827-844) je ukazal, da se v vesoljni Cerkvi 1. novembra slovesno praznuje praznik vseh svetih. Prvo pričevanje, da so v Rimu praznik vseh svetnikov obhajali 1. novembra, pa imamo že iz časa pred letom 800. Razlogi, zakaj je Cerkev uvedla praznik vseh svetih, nastajajo že kmalu po uvedbi: število svetnikov je tako narastlo, da se ni bilo več mogoče spominjati vsakega posebej v bogoslužju.Praznik vseh svetih je izraz vere Cerkve, da so poleg javno razglašenih in zapisanih svetnikov v koledarju svetništvo dosegli tudi mnogi drugi neimenovani možje in žene vseh časov, tudi naši dragi starši, bratje in sestre… Zaradi tega ob prazniku vseh svetih še posebej obiskujemo grobove naših dragih rajnih in ob njih molimo.

V sredo, 1. novembra so sv. maše po nedeljskem dnevnem redu: ob 7.00, 9.00 in 10.15.

Ob 15. uri je v župnijski cerkvi molitev za rajne po namenu spominov, nato pa je na pokopališču blagoslov grobov. Navada je, da se na ta dan zvečer v cerkvi ali pa doma v krogu družine moli rožni venec za naše drage rajne. Naj ta navada ne izgine iz naše srede. Vzemite si čas in molite rožni venec za svoje drage rajne. Ob 18. uri je v župnijski cerkvi molitev rožnega venca.

 

MOLITVENI SPOMINI

V naših župnijah je navada, da ob prazniku Vseh svetih darujete za molitvene spomine. Na praznik Vseh svetih je v cerkvi ob 15. uri molitev za rajne po namenu spominov. Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki je v cerkvi na stranskem oltarju sv. Mihaela ali sv. Križa ter na mizici pod korom.

Dar, ki ga boste namenili ob tej priložnosti je namenjen za obnovo podružnične cerkve sv. Barbare.

 

MANJŠA SVEČA, ZA SOČLOVEKA SREČA

Ob prazniku Vseh svetih in dnevu spomina na umrle vas vabimo, da namesto množice sveč in rož, prižgete svečko manj, prihranjen denar pa namenite ljudem v stiski. Z nakupom posebne sveče Karitas skrbite za okolje, darujete za dobrodelne programe in ohranjate spomin na vaše rajne. Minljive sveče in cvetje naj zamenja naš dar za ljudi, ki so potrebni naše pomoči. S tem, ko namenite svoj dar za svečo z logo Karitas ali Eko leska svečka pomagate, da lahko zasveti luč upanja tudi ljudem v stiski.

Priporočeni dar za svečo z logo Karitas ali Eko leseno svečko je 2€.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope, poljedelska ljudstva pa so darovala enoletno jagnje. Z nastopom judovstva oziroma z izhodom judovskega ljudstva iz egiptovske sužnosti je zahvala dobila bogoslužni in odrešenjski pomen. Judje se tega dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku (prim. 5 Mz 16,13–15 in 4 Mz 29,35–39). Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. (https://katoliska-cerkev.si)

Ob praznovanju zahvalnih nedelj ste vabljeni k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. V času zahvalnih nedelj smo še posebej povabljeni, da darujemo svoj dar za ljudi v stiski (osnovna živila: moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava). Darove prinesete v cerkev in jih položite k oltarju. Lahko pa jih tudi prinesete na Karitas in sicer ob sredah med 17. in 18. uro.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. MIKLAVŽU

V nedeljo, 22. oktobra ob 11.30 uri bomo obhajali zahvalno nedeljo pri p. c. sv. Miklavža. Lepo vabljeni.

 

MISIJONSKA NEDELJA in MISIJONSKI MESEC OKTOBER

Že od nekdaj, posebej pa od leta 2019, ko smo obhajali izredni misijonski mesec, praznujemo oktober kot misijonski mesec. Ne le misijonska nedelja, cel mesec je nekakšen praznik misijonov, praznik oznanjevanja in pričevanja. Papež Frančišek vedno znova poudarja: Celotna Cerkev je v svojem bistvu misijonska, vsi smo poklicani, da oznanjamo in s svojim življenjem pričujemo svojo vero. Jezus v evangeliju naroča: »Pojdite in naredite vse narode za moje učence« (Mt 28,19). V tem mesecu smo še posebej povabljeni, da poživimo svojo misijonsko zavest in stopimo kot pričevalci Božje ljubezni v svet okrog sebe, saj je v marsičem tudi Slovenija misijonska dežela. Misijonsko nedeljo oz. svetovni dan misijonov obhajamo 22. oktobra. Papež je za letošnjo poslanico izbral geslo: »Goreča srca, noge na poti«, ki spominja na odlomek srečanja učencev v Emavsu z Jezusom. Vsak misijonar in tudi vsak kristjan je poklican, da odpre svoje srce, da se razvname ob Jezusovi besedi in nato aktivno stopi v življenje kot pričevalec Božjega kraljestva.

 

ŽUPNIKOVA ODSOTNOST

Lani sem obhajal okrogli jubilej. Ob tej priložnosti sem v dar prejel darilni bon pri romarski  – turistični agenciji Aritours. Prav je, da to darilo tudi uporabim. V mesecu avgustu sem se odločil, da se udeležim romanja na Malto, zato bom od 18. do 21. oktobra odsoten.

 

VABILO

Bivša propedevta Peter Černe in Janez Peter Bohinc sva bila poleti na misijonu v Turčiji. Spomladi sva zbirala sredstva v vaši župniji, zdaj pa bova predstavila naše delo na misijonu v Izmirju. Predstavitev bo v soboto, 21. oktobra, ob 19. uri v veroučni učilnici pri Muzeju baroka v Šmarju. Lepo vabljeni!

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za lepoto in snažnost našega svetišča in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.