PRVI ČETRTEK: V četrtek, 3. avgusta, ki je prvi v mesecu ste lepo vabljeni k sv. maši in molitvi za nove duhovniške  poklice, stanovitnost in svetost duhovnikov. Ob 18.30 molitev rožnega venca pred Najsvetejšim in nato ob 19. uri sv. maša.

 

PRVI PETEK: Na prvi petek v mesecu, 4. avgusta sta sv. maši ob 9. in 19. uri. Ta dan je obisk bolnikov na domu in v Domu upokojencev.

 

PRVA SOBOTA: V soboto, 5. avgusta po večerni sv. maši ste lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim. Najsvetejše bo izpostavljeno do 22. ure.

 

KOŠNJA TRAVNIKA K SV. ROKU: V soboto, 5. avgusta lepo naprošam kosce in grabljice, da pridete in pokosimo travnik med kapelami k sv. Roku. Košnja se prične ob 5.15 uri zjutraj. Več nas bo, prej bomo naredili. Lepo prosim za pomoč.

 

PRVA NEDELJA: Prihodnja nedelja je prva v mesecu, zato je tudi darovanje okoli oltarja – »ofer« je za obnovo naše podružnične cerkve sv. Barbare. Dela napredujejo. Naj bo Božji blagoslov navzoč pri tem velikem in odgovornem delu. Iskrena Bog povrni za vaše darove, ki jih ob prvih nedeljah še posebej darujete za obnovo podružnične cerkve sv. Barbare in potrebe župnije.

Če kdo želi lahko vzame late od ostrešja cerkve.

LEPA NEDELJA PRI SV. LOVRENCU

V nedeljo, 6. avgusta ob 10.30 uri pri p. c. sv. Lovrenca obhajamo lepo nedeljo s telovsko procesijo, zato v župnijski cerkvi ob 10.15 uri ne bo sv. maše.

V teh dnevih je tudi našo župnijo prizadelo neurje in marsikje je bilo podrto drevo in s strehe je padel strešnik – odkrila streha, toča prizadela pridelek, zato je še toliko bolj potrebno prositi in moliti: Treska in hudega vremena. Reši nas, o Gospod. Pridite in molimo, da se nas Gospod usmili.

 

PRAZNIK SV. LOVRENCA

V četrtek, 10. avgusta obhajamo god sv. Lovrenca, zato bo ob 9. uri sv. maša tudi pri p. c. sv. Lovrenca. Maševala bosta g. Tomislav Šantak in Rok Metličar.

 

ROMARSKI TRIKOTNIK

V preteklosti so ob prazniku Marijinega vnebovzetja v naše župnije prihajali romarji iz različnih krajev Slovenije. Njihova romarska pot se je začela 12. avgusta zvečer z romarsko sv. mašo in vrtecom na Sladki Gori in naslednji dan, 13. avgusta je bila na Sladki Gori  osrednja romarska sv. maša. Potem so romarji šli na Tinsko, kjer so imeli 14. avgusta zvečer sv. mašo in procesijo z lučkami, 15. avgusta so imeli dopoldan osrednjo romarsko sv. mašo in nato so popoldan poromali k sv. Roku v Šmarje. 16. avgusta so svoje romanje zaključili z osrednjo sv. mašo. Po zaključenem večdnevnem romanju so se vrnili domov. Tudi sedaj ste vabljeni, da se podaste na romarsko pot.

 

ROMARSKI SHOD NA SLADKI GORI

V soboto, 12. avgusta ob 20. uri ste lepo vabljeni na Sladko Goro k romarski sv. maši z vrtecom. To romarsko sv. mašo bo vodil g. Jože Planinc, župnik župnije Ponikve in Dramelj. V nedeljo, 13. avgusta ob 10. uri je glavni romarski shod z blagoslovom zelišč in sveč. Glavni romarski shod bo vodil cistercijan p. Branko Petauer. Lepo vabljeni.

 

ROMANJE ŠTIRIH ŽUPNIJ V SAVINJSKO DOLINO

Ob zaključku počitnic in pred začetkom novega pastoralnega leta bo župnijsko romanje v Savinjsko dolino in sicer v soboto, 2. septembra. Duhovniki, ki živimo v Šmarju opravljamo štiri župnije: Šmarje pri Jelšah, Sladka Gora, Sv. Peter na Kristan Vrhu in Zibiko, zato je prav, da v duhu sinode »Skupaj na poti« da imamo skupno romanje. Tokrat bomo romali v Savinjsko dolino in naše postaje so: Gornji Grad, Nova Štifta, Gora Oljka in Sv. Pavel – Prebold. Kosilo bomo imeli v gostišču Vid v Mozirju. V zgornjem predelu Zadrečke doline so pod zakraselo Menino planino razteza Gornji Grad, zgodovinko pomemben slovenski kraj. V središču kraja se ponosno dviga gornjegrajska katedrala – cerkev sv. Mohorja in Fortunata, ki je po prostornini največja v Sloveniji in ima tudi najvišjo kupolo. Zgrajena je bila v letih 1757-1763.

Znamenita romarska pot Nova Štifta je nastala v 16. stoletju. Posebna znamenitost je oblečen Marijin kip z Jezusom, ki je iz 16. stoletja. Sedanjo cerkev so zgradili po požaru leta 1850, ki jo je leta 1854 posvetil škof Anton Martin Slomšek.

Gora Oljka ali po starem Križna gora (tudi Oljska gora ter savinjska Šmarna gora) je 733 metrov visok kraški osamelec nad Polzelo. Predstavlja lepo razgledno točko, s katere je moč videti Posavsko hribovje, Paški Kozjak, del Kamniško Savinjskih Alp ter Karavank. Na vrhu tega kraškega osamelca je bila leta 1757 zgrajena impozantna dvostolpna cerkev. Cerkev sv. Pavla v Preboldu je edina župnijska cerkev v Mariborski nadškofiji, ki je posvečena spreobrnitvi apostola Pavla. Zgrajena je bila leta 1898. Tukaj bomo imeli tudi večernice.

Cena romanja (avtobusni prevoz in kosilo) je 30€. Avtobus bo šel iz Sladke Gore, iz Zibike in iz Šmarja. Predviden odhod avtobusa iz Šmarje je ob 8. uri in povratek okoli 20 ure. Romali bomo z dvema ali tremi avtobusi. Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Lepo vabljeni.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu avgustu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Stranja in Belega.Vernikom iz Dvora, ki ste v mesecu juliju skrbeli za župnijsko cerkve in veroučne prostore, se lepo zahvaljujemo.