MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedeljek, 3. julija ob 20. uri vabim člane ŽPS in ključarje na redno mesečno molitveno srečanje k Turkovim na Belo.

 

PRVI ČETRTEK

V novomašni številki Družine so na osrednji strani obrazi duhovnikov jubilantov in novomašnikov. Razmerje 63:3. V četrtek ob 18.30 uri ste vabljeni k molitvi rožnega venca pred Najsvetejšim za letošnje novomašnike in nove duhovniške poklice. Ob 19. uri je sv. maša. Pridite in molimo.

 

PRVI PETEK

Na prvi petek v mesecu sta sv. maši ob 9. in 19. uri.

OBISK BOLNIKOV V tem tednu imamo počitniško dejavnost za otroke – oratorij, zato v petek ne bo obiska bolnikov na domo in ne oskrbovancev v Domu starejših.  Obisk bolnikov bo za prvi petek v mesecu avgustu. Hvala za razumevanje.

 

LEPA NEDELJA PRI SV. TOMAŽU

V nedeljo, 9. julija ob 10.30 uri pri p. c. sv. Tomaža obhajamo lepo nedeljo, zato v župnijski cerkvi ob 10.15 uri ne bo sv. maše. Na začetku sv. maše je »telovska« procesija s prošnjimi vzkliki in nato sv. maša. Pridite in molimo.

 

OBNOVA PODRUŽNIČNE CERKVE SV. BARBARE

V preteklih letih smo vse svoje moči in gmotne dobrine namenili v obnovo župnijske cerkve. Lani, 14. avgusta smo z blagoslovom obnovljene cerkve in posvetitvijo daritvenega oltarja dali krono našemu delu.

V letošnjem letu smo se lotili obnove podružnične cerkve sv. Barbare. To je še edina cerkev v naši župniji brez obnovljene strehe. V teh dnevih se je postavil oder okoli zvonika in cerkve. V prihodnjih dneh se bo začel obnovljati zvonik, ki bo dobil novo kapo – prekrit bo s škrilom. Prav tako pa dobi novo pokrivalo ladja cerkve – prekrita bo z bobrovcem. To bo velik finančni zalogaj.

Ministrstvo za kulturo je 10. 2. 2023 objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremičnine kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letu 2023/24. Župnija se je na ta razpis prijavila. Razpisno dokumentacijo je pripravila ga. Vlasta Kramperšek Šuc.

V torek, 27. junija smo dobili pisno obvestilo, da smo se uspešno prijavili na razpis. Ministrstvo za kulturo nam je odobrilo 53.406,56€ za obnovo strehe na podružnični cerkvi sv. Barbare.

V naši župnijski blagajni je za obnovo podružnične cerkve sv. Barbare bilo do sedaj zbranega 58.000. K predračunu obnove strehe zvonika (49.135,50) in ladje cerkve (59.837,48) je potrebno še dodati obnovo fasade, stranskih vhodnih vrat, strelovoda, utrditev kamna okoli oknov v zvoniku, barvanje fasade… Predvidevamo, da bo treba še zbrati cca. 30.000 €.

Cerkev sv. Barbare vam je hvaležna za vsak vaš dar, ki ga v tem letu namenjate za njeno obnovo. Hvala za vaše darove ob prvih nedeljah. Svoj dar pa lahko prinesete v župnišče oz. ga nakažete na tekoči račun župnije: SI56 0400 1004 7403 016  s pripisom: Sv. Barbara.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu juliju za lepoto in snažnost našega skupnega doma ter veroučnih prostorov skrbijo verniki iz Dvora.