MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

Člane ŽPS in ključarje vabim v ponedeljek, 5. junija ob 20. uri na redno mesečno molitveno srečanje, ki bo v prostorih veroučne učilnice pri župnišču.

ZAPOVEDAN PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi letos obhajamo v četrtek, 8. junija. Praznik nima stalnega datuma, saj je določen glede na praznik velike noči in ga obhajamo v četrtek drugi teden po prazniku binkoštih. Na ta dan se posebej spominjamo Jezusove navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi – evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih.

Izraz evharistija prihaja iz grškega glagola eucharistein, ki pomeni zahvaljevati se. Evharistija je primarni zakrament predvsem zato, ker je pri drugih zakramentih prisotno deleženje pri neki Kristusovi kreposti, pri evharistiji pa je vsebovan Kristus sam, učlovečena Beseda, glavni avtor zakramentov. Sama v sebi je evharistija najprej zakrament Božje ljubezni do ljudi, kot jo označuje tridentinski koncil. Nato je zakrament edinosti Cerkve, saj se z evharistijo izrazi in hkrati uresničuje edinost Božjega ljudstva. Z drugim vatikanskim koncilom bi lahko sintetizirali, da je Kristus pri zadnji večerji zaupal svoji Cerkvi “spomin svoje smrti in svojega vstajenja: zakrament dobrotljivosti, znamenje edinosti, vez ljubezni, velikonočno gostijo, v kateri se prejema Kristus, duša napolnjuje z milostjo in nam daje poroštvo prihodnje slave” (B 47).

Zakrament evharistije skupaj s krstom in birmo sodi med zakramente uvajanja v krščanstvo. Otroci, ki so redno vključeni v proces kateheze, ki poteka v župnijah, v Cerkvi na Slovenskem k prvemu obhajilu pristopijo na koncu tretjega razreda. Evharistija pomeni tako polnost in vrh uvajanja v krščanstvo (vir: https://katoliska cerkev).

Praznični sveti maši bosta ob 9. in 19. uri.

Na ta praznik so ponekod različne oblike procesij, s čimer verniki tudi navzven pokažemo svojo vero. Po večerni sv. maši, ki je ob 19. uri bo telovska procesija okoli cerkve. Lepo vabljeni.

Praznik je zapovedan, zato se ta dan udeležimo bogoslužja.

 

PRIJAVNICE – ORATORIJ 2023

Letošnje geslo oratorija »Stopi na pot!« vabi otroke in mlade, da izstopimo iz svoje cone udobja in se napotimo na pustolovščino svoje poklicanosti. Oratorij bo od 3. do 7. julija.

Če še niste oddali prijavnice, potem to čimprej storite!

 

ROMANJE

Od 14. do 17. septembra je medžupnijsko romanje v Vojvodino in Baranjo. Šli bomo z dvema avtobusoma. Prosta so še štiri mesta. Lepo vabljeni.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu juniju skrbijo za čiščenje in krašenje našega svetišča ter veroučnih prostorov verniki iz Koretnega, Konuškega in Šerovega.