SRCE JEZUSOVO, SLOVESNI PRAZNIK

Osem dni po prazniku svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi obhaja Cerkev slovesni praznik Srca Jezusovega. Letos je to 16. junija.

Praznik skuša prodreti v globino in notranje jedro Kristusove skrivnosti, v jedro, iz katerega pritekajo vsa velika dela v naše odrešenje, posebno še Kristusova daritev na križu. In to je tista ljubezen, ki je bila od vekov skrita v brezdanjih globinah troedinega Boga, ki pa si je prevzela našo človeško naravo in nas v Kristusu začela ljubiti tudi s človeškim srcem ter dosegla svoj vrhunec v kalvarijski daritvi, ko so iz prebodene Kristusove strani začele teči reke žive vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile. Zgodovina češčenja Jezusovega Srca se začenja z apostolom Janezom, ki se je naslonil na Jezusove prsi (prim. Jn 13,15; 21,20) in apostola Pavla, ki je svoje vernike imel rad v Ljubezni Jezusa Kristusa (prim. Flp 1,8).

Češčenje Jezusovega Srca so širili srednjeveški mistiki, posebno sveti Bernard, sveti Bonavetura in sveti Bernardin; v tem času so nastale priljubljene pesmi, litanije in podobe Jezusovega Srca. V 14. stoletju je ta pobožnost nekoliko pojenjala. Spet pa se je poživila v 16. in 17. stoletju, za kar ima velike zasluge Janez Eudes, ki ga je papež Pij X. Imenoval začetnika, učitelja in apostola liturgičnega češčenja Srca Jezusovega, ker je leta 1670 napisal besedilo za molitveno bogoslužje (brevir) in za mašo v čast Srcu Jezusovemu. Papež Leon XIII. je leta 1899 v okrožnici Annum sanctum (Sveto leto) orisal smisel češčenja Srca Jezusovega in vsebino praznika. V okrožnici je tudi napovedal, da bo za začetek 20. stoletja ves svet posvetil Srcu Jezusovemu. Odobril je tudi litanije Srca Jezusovega. Ob stoletnici, odkar je bil praznik Srca Jezusovega razširjen na vso katoliško Cerkev, je Pij XII. leta 1956 izdal okrožnico Zajemali boste (Haurietis aquas), kjer je podal vsestransko in globoko teologijo Srca  Jezusovega. Pavel VI. je leta 1965 napisal okrožnico Nedoumljivo bogastvo Kristusovo. V njej je znova naglasil pomembnost Srca Jezusovega. V duhu drugega vatikanskega koncila je močno poudaril zvezo, ki jo ima to češčenje z evharistijo posebej z njenim daritvenim značajem, se pravi z mašo in obhajilom kot daritvenim obredom. Češčenje Srca Jezusovega se nanaša na tisto, kar je pri Kristusu in sploh pri skrivnosti odrešenja najglobljega, kar zajema iz globin njegove Božje – človeške ljubezni. Častiti Srce Jezusovo torej pomeni častiti Jezusovo osebo s posebnega vidika njegove odrešenjske ljubezni Zato je jasno, da ta pobožnost nikakor ne nasprotuje drugim zdravim pobožnostim, ki jih Cerkev priporoča, temveč jih krepi, poglablja in prešinja. (vir: https://katoliska cerkev). V petek, 16. junija lepo vabljeni k večerni sv. maši, da počastimo praznik Srca Jezuosvega. Po maši se izpostavi sv. Rešnje Telo in zmolimo litanije Srca Jezusovega.

DOBRODELNA AKCIJA OTROCI NAS POTREBUJEJO

Slovenska Karitas v drugi polovici junija začenja dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju materialnih in finančnih sredstev za pomoč socialno ogroženim družinam s šoloobveznimni otroki, ki potrebujejo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Tudi letos pričakujemo, da bo vsaj 12.000 otrok potrebovalo tovrstno pomoč na Karitas. Lani smo s šolskimi potrebščinami pomagali 12.349 otrokom po vseh župnijskih in škofijskih Karitas. Skupna pomoč v šolskih potrebščinah in pri položnicah je presegla 437.178 EUR. Stiske žal ostajjo v podobnem obsegu kot v preteklih letih oziroma se na nekaterih območjih celo povečujejo. Tudi letos številne družine s šoloobveznimi otroki prosijo za pomoč. Še posebej tiste, ki so prizadete zaradi nizkih dohodkov staršev, bolezni in drugih težkih okoliščin. Prav vse lepo vabimo k darovanju in podpori otrokom ob vstopu v novo šolsko leto.

Darovi se zbirajo na:

Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI 00 362, namen: Otroci nas potrebujejo.

Darujete lahko tudi s poslanim SMS-sporočilom s ključno besedo ZVEZEK5 NA 1919 in prispevali boste 5 za šolske potrebščine.

Zgibanke s položnico bodo na voljo tudi po vseh župnijah.

Želimo, da otroci živijo uspešno in ustvarjalno življenje ter imajo možnost dostojnega preživetja. Da bi se v prihodnosti izognili revščini, je pomembno, da pridobijo ustrezno izobrazbo, razvijejo spretnosti in verjamejo vase ter v svoje sposobnosti. Iskrena hvala vsem župnijam, župnijskim Karitas, ki pomagate družinam s šoloobveznimi otroki. Slovenska Karitas

 

POHOD NA SEDMERA TRIGLAVSKA JEZERA

Župnijska Karitas Organizira pohod na Sedmera triglavska jezera 8. in 9. julija 2023. Če bi se želeli pridružiti manjši skupini pohodnikov lepo vabljeni! Prijave in informacije sprejema Marjana Skale (031/423 244).

 

ŠMARSKI ZVONČEK

V mesecu juliju in avgustu bo župnijski list izhajal vsakih 14 dni. V tem času bo župnijski list izšel 2., 16 in 30. julija ter 13. in 27. avgusta. Če želite, da bodo mašni nameni vpisani, potem prosim, da to sporočite najpozneje do četrtka pred izdajo župnijskega lista.

 

PRIJAVNICE – ORATORIJ 2023

Letošnje geslo oratorija »Stopi na pot!« vabi otroke in mlade, da izstopimo iz svoje cone udobja in se napotimo na pustolovščino svoje poklicanosti. Oratorij bo od 3. do 7. julija.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu juniju skrbijo za čiščenje in krašenje našega svetišča ter veroučnih prostorov verniki iz Koretnega, Konuškega in Šerovega.