VEROUK

V velikem tednu in tudi v tednu po veliki noči ni verouka. So pa vsi veroučenci in starši vabljeni k obredom velikega četrtka, velikega petka in velike sobote.

 

VELIKI TEDEN

Zadnji teden postnega časa se imenuje veliki teden. Bogoslužje tega tedna nas usmerja v največjo skrivnost naše vere, v Kristusovo vstajenje. Vrhunec velikega tedna je velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki petek in velikonočna vigilija na veliko soboto, ki nas uvede v veliko noč. Drage župljanke in župljani. V velikem tednu ste še posebej vabljeni k bogoslužju, obisku božjega groba, skupni in osebni molitvi.

Možnost za sv. spoved bo vsak večer pol ure pred večerno sveto mašo. Svete maše v tem tednu so ob 19. uri.

 

VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE

Ob 9. uri bo škof Maksimiljan skupaj z duhovniki in zbranim ljudstvom obhajal »krizmeno mašo«. Pri tej sv. maši škof moli posvetilno molitev nad oljčnim oljem, ki je obogateno z dišavnimi zelišči, ki nato postane sveta krizma. To sveto olje se uporablja pri podelitvi zakramentov sv. krsta, birme, mašniškega in škofovskega posvečenja ter pri posvetitvi oltarja ali cerkve. Pri krizmeni sv. maši škof tudi blagoslovi krstno in bolniško olje.

Pri večerni sv. maši pa se po župnijah spominjamo, kako je Jezus obhajal zadnjo večerjo s svojimi apostoli. Pri tej zadnji večerji je postavil zakrament sv. maše ali evharistije ter zakrament mašniškega posvečenja. Jezus je pri zadnji večerji izročil svoje telo in kri v jed in pijačo. Obenem je postavil zapoved medsebojne ljubezni, kar je simbolično storil z gesto umivanja nog učencem. Po zaključku maše duhovnik s spremstvom prenese posodo s posvečenimi hostijami, zakramentalno navzočega Jezusa, iz tabernaklja na posebno mesto oz. v »ječo«, ki predstavlja Jezusovo trpljenje v vrtu Getsemani.

Slovesna sv. maša velikega četrtka bomo obhajali ob 19. uri. Lepo vabljeni.

 

VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLJENJA

Ta dan se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Na ta dan je strogi post. Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko ne obhajamo sv. maše.

Ob 15. uri, ko se spominjamo ure Jezusove smrti na križu v župnijski cerkvi molimo  križev pot. Ob 19. uri pa je obred velikega petka. Pri obredu velikega petka beremo poročilo o Jezusovem trpljenju iz Janezovega evangelija, častimo križ v znamenje hvaležnosti in spoštovanja ter v slovesnih prošnjah med drugim prosimo za družbo in njene voditelje, za drugače verujoče in neverujoče, za cerkvene potrebe … Ob koncu obredov velikega petka je obhajilni obred. Po bogoslužju se Najsvetejše prenese v božji grob, kjer je osebna molitev.

 

VELIKA SOBOTA – OBISK BOŽJEGA GROBA – BLAGOSLOV JEDIL

Ob 7. uri je blagoslov ognja, nato je skozi ves dan v božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše, zato lepo vabljeni k molitvi in češčenju. Od 9. ure naprej je blagoslov velikonočnih jedil kot zahvala za vse velike Božje darove, ki izhajajo iz velike noči in kot priprava na družinsko velikonočno veselje. Zaradi bolezni in odsotnosti zibiškega župnika letos ne bo blagoslova velikonočnih jedil na Globokem in v Kulturnem domu. Hvala za razumevanje. Ob 19. uri je velikonočna vigilija, to je slovesno bogoslužje, ki nas skozi lepoto liturgije vodi v skrivnost velike noči.

 

MOLITVE PRI BOŽJEM GROBU

8.00 – 9.00: Šmarje, Dvor, Sotensko, Zastranje

9.00 – 10.00: Kamenik, Cerovec, Dragomilo, Dol, Koretno, Konuško

10.00 – 11.00: Vodenovo, Vrh, Močle

11.00 – 12.00: Vinski vrh, Ješovec, Šerovo

12.00 – 13.00: Brecljevo, Jazbine, Gaj

13.00 – 14.00: Globoko, Zadrže

14.00 – 15.00: Predenca, Korpule

15.00 – 16.00: Senovica, Predel

16.00 – 17.00: Stranje, Belo, Bobovo, Preloge, Mala Pristava

17.00 – 19.00: vabljeni vsi

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

 

9.00 – sv. Rok

10.00 – sv. Tomaž

11.00 – župnijska cerkev

12.00 – župnijska cerkev

13.00 – sv. Lovrenc

14.00 – sv. Miklavž

14.30 – sv. Barbara

15.00 – dom upokojencev

16.00 – župnijska cerkev

17.00 – župnijska cerkev

 

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo največjega čudeža in temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Ob 7. uri bo vstajenjska procesija po običajni poti, nato slovesna sveta maša. Praznični sv. maši sta še ob 9.00 in ob 10.15 uri.

 

PROŠNJA ZA VELIKONOČNE DOBROTE

Na veliko noč zjutraj, ob 7. uri je vstajenjska procesija. Pri vstajenjski velikonočni sv. maši sodeluje kar nekaj ljudi, ki prispevajo svoj delež k lepoti in veličini tega velikonočnega jutra. Vse te sodelavce želimo pogostiti. Na vas se obračam s prošnjo za dobrote, ki spadajo k velikonočnemu žegnu. Darove lahko prinesete v župnišče že v sredo ali pa v četrtek pred večernimi obredi. Bog povrni za vašo dobroto.

 

ORATORIJ 2023

V oratorijski zgodbi bomo spremljali preprostega hobita Bilba Bisagina, ki se pridruži škratom na nepozabni pustolovščini, da bi nazaj pridobili zaklad, ki jim ga je ukradel zmaj Smaug. Bilbo se na poti iz zapečkarja počasi spreminja v neslutenega junaka.

Letošnje geslo »Stopi na pot!« je vabilo vsem otrokom, mladim, staršem in vsem nam, da izstopimo iz svoje cone udobja in se napotimo na pustolovščino svoje poklicanosti. Oratorij bo od 3. do 7. julija. Že sedaj lepo vabljeni.

 

ROMANJE

Od 14. do 17. septembra je medžupnijsko romanje v Vojvodino in Baranjo. Šli bomo z dvema avtobusoma. Prostih je še 15 mest. Lepo vabljeni.

 

ZAHVALA

Dan pred Gospodovim oznanjenjem smo se zbrali, da bi se še zadnjič poslovili od našega dragega Frančeka Šketa iz Belega in ga pospremili do nebeških vrat, kjer ga je že čakal njegov sin. Ves čas njegovega trpljenja nas je vodila božja roka: ob vsaki priložnosti nas je Bog nagovoril s svojo močjo in vsak je bil samo svinčnik v božjih rokah, kot je rekla Mati Terezija iz Kalkute. Zato hvala vsem in vsakemu posebej, da smo se ob slovesu našega dragega ata zbrali kot ena velika družina šmarske cerkve in prispevali  darove za obnovo Svete Barbare, ki bo ponosno zrla na naša zadnja počivališča. Hvala tudi za vse darovane svete maše, da se bomo lahko skupaj zbirali pri sveti daritvi za ata. Prav tako hvala gospodu dekanu Damjanu Ratajcu, da je s prihodom prvi mesec v novi dom šmarske župnije, vstopil tudi v dom našega ateka. Hvala vsem, ki ste ga obiskovali, še posebej nam je lahko za  vzgled vez med birmancem in botrom, saj ga je  s svojim prihodom razveseljeval vsak teden. Bog bo poplačal tudi bolniškemu kuratu gospodu Vladu Bizantu, ki je atu podelil vse zakramente v božičnem času in na dan njegovega odhoda k nebeškemu očetu.Hvala tudi gospodu Tadeju Linasiju in gospodu Damjanu Ratajcu, da sta skupaj darovala atovo zadnjo mašno daritev.           

njegovi najdražji

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE ZA PRAZNIKE

V mesecu aprilu za naše svetišče in veroučne prostore skrbijo verniki iz Vrha in Močel.

Za velikonočne praznike pa je potrebno naše svetišče še posebej lepo pripraviti, zato naprošamo vse župljane, da v torek, 4. aprila od 16. ure naprej pomagate pri čiščenju župnijske cerkve in njene okolice.