ŽUPNIJSKA KARITAS

V ponedeljek, 20. februarja ob 19. uri je sestanek sodelavcev župnijske Karitas. Drage sodelavke in sodelavci lepo vabljeni.

 

SREČANJE ANIMATORJEV

V soboto, 25. februarja ob 19. uri vabim animatorje na srečanje v pripravi na letošnji oratorij. Še posebej vabim letošnje birmance, da se pridružijo animatorski skupini.

 

ŠTEVILO IN STAROST DUHOVNIKOV V CELJSKI ŠKOFIJI

Župnije. Na dan 1. januarja 2023 je bilo v Škofiji Celje 112 župnij, zasedenih (tudi z duh. pomočniki) je bilo 63 župnij, v soupravi (pravnoformalno) 56. Za 16 župnij skrbijo redovniki, od teh je 5 v soupravi.

Kleriki. V Škofiji Celje so bili na dan 1. januarja 2023  inkardinirani: 1 upokojeni škof in 88  škofijskih duhovnikov ter 6 stalnih diakonov. 10  duhovnikov zaradi bolezni in starosti ni več aktivnih. 5 duhovnikov biva oz. deluje v drugih slovenskih škofijah, 3 v tujini, 1 stalni diakon deluje v tujini.

Na ozemlju škofije bivajo 4 duhovniki iz mariborske nadškofije.

Redovniki. Na dan 1. januarja 2023 je v Škofiji Celje delovalo in bivalo 33 redovnikov – 10 lazaristov, 9 salezijancev, 4 kapucini, 4 minoriti (od teh 1 redovni brat), 3 frančiškan, 2 dominikanca in 1 klaretinec. 12 jih opravlja službo župnikov in 2 službo kaplanov.nPastoralno aktivni duhovniki (župniki, vikarji, kaplani) v škofiji so: škofijski 53, redovni 14. Pastoralno aktivni stalni diakoni v škofiji so 4.

Povprečna starost inkardiniranih duhovnikov in diakonov je 64,1 leta, samo duhovnikov 64,2 leta.

Starostna struktura vseh v škofiji inkardiniranih duhovnikov po desetletnih starostnih razredih je naslednja:

od 26 do 35 let so stari 3 duhovniki (3,4 %),

od 36 do 45 je starih 10 duhovnikov (11,2 %),

od 46 do 55 je starih 15 duhovnikov (16,8 %),

od 56 do 65 je starih 13 duhovnikov (14,6 %),

od 66 do 75 je starih 21 duhovnikov (23,6 %),

od 76 do 85 je starih 24 duhovnikov (27 %),

več kot 85 in več so stari 3 duhovniki (3,4%).

Povprečna starost redovnikov v škofiji Celje je 66,6 leta. Njihova starostna struktura po desetletnih starostnih razredih je naslednja:  

od 26 do 35 let ni nobenega redovnika (0 %),

od 36 do 45 so stari 3 redovniki (9,1 %),

od 46 do 55 je starih 5 redovnikov (15,2 %),

od 56 do 65 je starih 9 redovnikov (27,3 %),

od 66 do 75 je starih 5 redovnikov (15,2 %),

od 76 do 85 je starih 10 redovnikov (30,2 %),

več kot 85 let ima 1 redovnik (3 %)

Bogoslovci. Celjska škofija ima v tem letu 2 bogoslovca v 1. letniku TEOF v Ljubljani.

Umrli duhovniki. V letu 2022 sta umrla 2 škofijska duhovnika: Martin Tonkovič in Janez Krašovec .

 

POSTNI ČAS se začne na pepelnično sredo, letos je 22. februarja in traja do večernic velikega četrtka oz. do večerne maše na veliki četrtek, potem se začne sveto velikonočno tridnevje. Na pepelnično sredo je strogi post, kar pomeni, da se zdržimo mesnih jedi in se ta dan samo enkrat do sitega najemo.

Sv. maši sta ob 9. in 18. uri. Med sveto mašo je obred pepeljenja. V postnem času smo vabljeni, da stopimo na pot spokornosti. Naj bo ta sveti čas, čas redne vsakdanje molitve, obiska nedeljske sv. maše, svete spovedi, dobrih del, odpovedi določeni razvadi ali dobrini, … Tudi Slovenska Karitas nas vabi, da se pridružimo raznim postnim spodbudam. Zelo odmevna je njihova pobuda 40 dni brez alkohola, ki je zasnovana kot izkaz solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica pitja alkohola.

 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA

V postnem času, še posebej ob petkih kristjani premišljujemo o Jezusovem trpljenju. Vsak postni petek ste pol ure pred večerno sv. mašo (ob 17.30) vabljeni k molitvi križevega pota v župnijski cerkvi. Molitev križevega pota vodijo razne skupine.

Predvideno je, da bo pobožnost križevega pota v postnem času vsako nedeljo. V župnijski cerkvi se zberemo ob 15. uri, kjer je uvod, nato pa premišljujemo o Jezusovem trpljenju ob postajah križevega pota do cerkve sv. Roka. Lepo vabljeni!

 

MINISTRANTI

V nedeljo 5. marca vabimo ministrante na popoldanski izlet. Ob 13.30 bomo štartali izpred Šmarskega župnišča. Povratek v Šmarje je načrtovan med 18. in 18.45. uro. Zaradi organizacije potrebujemo prijave, ki jih sporočite g. Damjanu ali g. Janezu najpozneje do četrtka, 2. marca.

 

ROMANJE V MEĐUGORJE

Od 26. do 29. aprila 2023 romamo v Međugorje. Cena romanja v primeru polnega avtobusa je 155€. Prijave sprejema Marinka Kralj na št. 031/658 455. Lepo vabljeni.

 

ROMANJE V VOJVODINO in BARANJO

Od 14. do 17. septembra 2023 z agencijo Aritours pripravljamo župnijsko romanje v Vojvodino in Baranjo. Pot nas bo vodila skozi naslednje kraje: Pecs – Kelebija – Palić – Subotica – Palićko jezero – Novi Sad – Petrovaradin – Sremska Mitrovica – Krušedol – Sremski Karlovci – Vukovar – Aljmaš – Karanac.  Cena romanja je 319 EUR. Prijave sprejemamo v župnišču Šmarje pri Jelšah.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu februarja skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore  verniki iz