BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMA

Od 10. do 17. januarja bo božični blagoslov domov potekal po naslednjem dnevnem redu.

ponedeljek, 9. 1. ob 9.00: Rimska cesta do Bališevih, Korpule, Gaj;

torek, 10. 1. ob 9.00 – del Šerovega, Jazbina, Spodnji Štomašek, Brecljevo

sreda, 11. 1 ob 9.00 – Mala Pristava, Belo, Lešje;

četrtek, 12. 1. ob 12.00 Šmarje trg do Tašnerjevih;

petek, 13. 1. ob 9.00 – Sv. Rok, Predenca,  Zgornji Štomašek, Brecljevo;

sobota, 14. 1. ob 9.00 Šmarje, Novo naselje;

nedelja, 15. 1. ob 12.00 – Sončna ul., Murnova ul., Vegova ul, Cvetlična ul, Gallusova ul., Ul. na livado;

ponedeljek, 16. 1. ob 9.00 – Bobovo, Preloge;

torek, 17. 1. ob 9.00 – Dragomilo, Dol, Borovje, Kamenik, Zg. Cerovec.

V blokih je blagoslov po dogovoru. Vaš dar ob božičnih blagoslovih je namenjen za obnovo podružnične cerkve sv. Barbare. Bog povrni za vaš dar.

 

VEROUK

Zaradi božičnih blagoslovov bomo z veroukom začeli šele v ponedeljek, 23. januarja. Veroučenci so povabljeni, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k jaslicam v župnijsko cerkev.

 

STATISTIKA

V soboto, 31. decembra se je zaključilo Gospodovo leto 2022. Ko gledamo na prehojeno pot lahko rečemo, da je to leto marsikaj prineslo, žal pa tudi odneslo. Pa poglejmo, kaj se bo zapisalo v matične knjige naše župnije.

V matičnih knjigah naše župnije je za 2021 zapisano tole:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 39 krstov: 22 dečkov in 17 deklic, lani pa je bilo krščenih 43 otrok, leta 2012 pa 46 otrok.

8 otrok je bilo rojenih v cerkveno zakonski zvezi, 5 v civilno zakonski zvezi in kar 26 otrok v izven zakonski skupnosti. 30 otrok je bilo krščenih v starosti enega let, 7 v starosti od 2 do 6 let in dva sta bila stara več kot 7 let.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ne moremo prejeti nobenega drugega zakramenta. Starši bodite dober kažipot svojim otrokom. Vzgajajte svoje otroke v krščanskem nauku in bodite jim v zgled. Kar otrok vidi pri svojih starših, to tudi sam prevzame. 

Poročna knjiga: V poročni knjigi naše župnije je za leto 2022 vpisanih 5 porok, v letu 2021 pa šest. Pred desetimi leti, leta 2012 je zakrament sv. zakona sklenilo kar 17 parov. Pare, ki živijo skupaj vabim, da se odločijo in stopijo na pot zakonskega življenja, da postanejo mož in žena.

Mrliška knjiga: V letu 2022 je umrlo in bilo cerkveno pokopanih 34 ljudi, 15 moških in 19  žensk. Sprevidenih je bilo 11 ljudi, 23 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je bila 81,8 let, umrlih moških pa 73,6 let. Najstarejša ženska je bila stara 97, najmlajša pa 43 let. Najstarejši moški je bil star 92, najmlajši pa 50 let.

Molimo za naše drage rajne. Naj počivajo v miru.

V preteklem letu je v naši župniji zakrament sv. birme prejelo 54 birmancev in birmank. K sv. obhajilu pa je prvič pristopilo 50 otrok.

To so samo statistični podatki, ki povedo o pastoralnem življenju župnije. Vabljeni ste, da se pridružite raznim skupinam, ki delujejo v župniji: Župnijska Karitas, cerkveni pevski zbori: odrasli mešani, Amani in otroški zbor, ministranti, bralci Božje besede, biblična skupina, mladinska in animatorska skupina… Prav tako lahko prispevate svoj delež pri urejanju in čiščenju našega svetišča in veroučnih učilnic, ali pa pri kuhanju čaja in kave ob prvih nedeljah …

V preteklem letu so bile na gospodarskem področju vse sile usmerjene v dokončanje obnove župnijske cerkve. Krona našemu delu je bila dana 14. avgusta, ko je škof Maksimiljan Matjaž blagoslovil obnovitvena dela in posvetil daritveni oltar. Vsa dela, ki so bila do sedaj opravljena so plačana in nimamo nobenega dolga.

V letu 2023 pa želimo urediti okolico cerkve (cca 20.000€) in obnoviti streho in fasado podružne cerkve sv. Barbare (cca 110.000€). V teh dnevih, ko duhovniki hodimo po božičnih blagoslovih domov vam prinašamo tudi posebno božično pismo s katerim vas želimo seznaniti z delom, ki ga moramo opraviti v letošnjem letu.

Iskrena hvala za vaše darove, ki jih namenjate ob blagoslovu domov, saj so namenjeni za obnovo podružne cerkve sv. Barbare. Samo skupaj lahko naredimo nekaj lepega in dobrega.

 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR

V župnijski pisarni oz. v zakristiji so še na razpolago Pratika (7,00 eur), Marijanski koledar (3,00 eur) in listni koledar (0,70 eur).

 

VERSKI TISK V LETU 2023

Vabim vas, da obnovite naročnino, prav tako pa vabim tudi nove naročnike, da naročite Tednik Družina ali mesečnik Ognjišče. Naročite se lahko tudi po pošti.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo: Družina do 31. januarja 149€, kasneje 166,40€.

Ognjišče v župnišču 37,40€, po pošti pa 38,90€ in Misijonska obzorja 9€.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.