BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMA

V ponedeljek, 26. decembra 2022 smo v naši župniji začeli z božičnimi blagoslovi domov. V torek, 17. januarja pa smo v glavnem zaključili z božičnimi blagoslovi. V tem času smo duhovniki obiskali okoli 900 gospodinjstev.

Ob obisku ste prejeli božično pismo v katerem smo vas duhovniki še posebej seznanili, da moramo v letošnjem letu obnoviti streho podružnične cerkve sv. Barbare. Streha cerkve in zvonika ter fasada so bili obnovljeni leta 1976. Streha cerkve spušča, zato je nujna obnova strehe. Celoten postopek priprave na obnovo podružnične cerkve sv. Barbare poteka pod nadzorstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje. ZVKD zahteva, da je zvonik strehe prekrit s škriljem, streha ladje pa bo prekrita s strešniki bobrovec, zato se bo investicija tudi povečala od tiste, ki je zapisana v božičnem listu. Predvideno je, da nas bo celotna investicija stala dobrih 120.000€. Upam, da bo ta vsota zadostovala, da se investicija ne bo povečala.

Ob božičnem blagoslovu domov in družin ste namenili svoj dar. Vsi darovi, ki ste jih namenili so namenjeni za obnovo naše podružnične cerkve sv. Barbare. Skupaj ste darovali 23.590 €. Iskrena Bog povrni za Vaše darove, ki ste jih namenili za p. c. sv. Barbare.

 

VEROUK

V ponedeljek, 23. januarja začnemo z rednim veroukom po ustaljenem dnevnem redu.

 

MINISTRANTSKO SREČANJE: Ministranti imajo v sredo, 25. januarja ob 17. uri redno ministrantsko srečanje. Lepo vabljeni.

 

POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE KARITAS V LETU 2022

Župnijska Karitas ima 34 rednih sodelavcev in več občasnih, ki smo opravili okoli 2000 ur prostovoljnega dela. V mesecu avgustu smo organizirali in izvedli srečelov. Izkupiček je bil namenjen za obnovo župnijske cerkve. Hrano smo delili šestkrat v letu in pri tem oskrbeli 237 prejemnikov iz 83 gospodinjstev; 32 družin s 39 otroki do 15 leta, 38 starostnikov in 18 posameznikov. Zbirali smo ozimnico, oblačila in druge higienske pripomočke, ki smo jih razdelili oz. posredovali na Škofijsko Karitas. 56 otrok smo oskrbeli z osnovnimi šolskimi potrebščinami. Dva starostnika in dva otroka sta letovala na morju. Pripravili smo Srečanje za zakonce jubilante, Srečanje starejših, onemoglih, in invalidnih v naši župnijski cerkvi, romali s starejšimi na Brezje, starejše obiskovali na domu ter 2x tedensko prevzemali hrano v trgovini Hofer in jo redno razdeljevali med prejemnike.

Zahvaljujemo se vsem sodelavcem, rednim in izrednim za vsako prostovoljno uro dela, vsem darovalcem in dobrotnikom za vsak dar, da lahko Župnijska Karitas deluje ter oskrbi najranljivejše v našem lokalnem okolju.

Bog Vam povrni!

 

SREČANJE SODELAVK, SODELAVCEV KARITAS DEKANIJE KOZJE, ROGATEC – ŠMARJE PRI JELŠAH: Škofijska Karitas Celje v mesecu januarja pripravlja po dekanijah srečanja za sodelavce in sodelavke Župnijskih karitas. Srečanje za sodelavke in sodelavce župnijskih Karitas naše dekanije bo v sredo, 25. januarja ob 18. uri v veroučni učilnici pod Muzejem baroka. Še posebej so vabljeni voditelji in blagajniki. Drage sodelavke in sodelavci lepo vabljeni.

 

DOBRODELNI KONCERT

Dragi župljani in župljanke.

»Skupaj delajmo za dobro« je bilo geslo Tedna Karitas v letu 2022. Prav gotovo lahko zapišem, da smo kot župnija v preteklih letih, ko smo obnavljali našo župnijsko cerkev, skupaj delali za dobro, za nas in za naše zanamce.

Pred nami pa je nova velika obveznost, ki jo znova lahko opravimo le skupaj – obnova strehe na podružnični cerkvi sv. Barbare. V ta namen bomo zbirali denarna sredstva na različne načine: *z darovi prvih nedelj; *vabljeni ste, da ob pogrebu namesto za sveče ali cvetje namenite svoj dar za obnovo strehe naše podružnične cerkve sv. Barbare. Ob tem boste prejeli podobico, ki jo namesto sveče ali cvetja položite k žari umrlega; *svoj dar lahko prinesete v župnišče; *nakažete na TRR_ SI56 0400 1004 7403 016 *Prav tako pa v ta namen pripravljamo DOBRODELNI KONCERT z naslovom »SKUPAJ DELAJMO ZA DOBRO«. Vabljeni ste, da se ga udeležite v nedeljo, 19. februarja ob 16. uri v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah . Nastopili bodo: skupina ZAKA PA NE, ans. SLOVENSKI ZVOKI, ans. LUN’CA, IL DIVJI in Ana FERME. Program bo povezovala Janja Ulaga, glavna urednica radia Veseljak. Od 1. februarja  bodo na razpolago vstopnice, ki jih dobite v župnišču, po nedeljskih sv. mašah in tudi pri članih župnijskega sveta. Priporočeni dar za vstopnico je 15€.

Že vnaprej hvala, ker boste prisluhnili našemu vabilu.

 

MARTIN GOLOB V ŠMARSKI KNJIŽNICI

V sredo, 25. januarja, ob 17. uri bo knjižnica Šmarje v okviru psihološkega večera gostila duhovnika Martina Goloba in Lojzeta Grčmana. V pogovoru z gostoma bo predstavljena  knjiga duhovnika Martina Goloba Na spletni prižnici, ki jo bo mogoče tudi kupiti. Za glasbeni predah bosta poskrbela Tomaž Bračko in Luka Turk. Dogodek bo v zgornji dvorani kulturnega doma, vstop je prost. Lepo vabljeni.

 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV: Od 18. do 25. januarja se v Cerkvi obhaja Teden molitve za edinost kristjanov, katerega naslov je »Naučite se delati dobro, skrbite za pravico« (Iz 1,17). Letošnji teden za edinost kristjanov nas spominja na to, da ekumenizem ni samo molitev za edinost, ampak vključuje tudi konkretno sodelovanje med kristjani različnih  skupnosti in cerkva. Cerkveni dokumenti naštevajo naslednja področja: pravičnost in mir, krepitev družinskega življenja, spoštovanje manjšinskih skupnosti, ohranjevanje stvarstva, sprava med narodi in skupnostmi.

Lep primer takšnega sodelovanja pri nas so izjave Sveta krščanskih cerkva in islamske skupnosti,  v katerih se podpisnice zavzemajo za temeljne človeške vrednote. Lani so se soglasno izrekle v prid tradicionalnega pojmovanja družine in zakona. …

Tema »skrbi za pravico« je tudi sestavina sinodalnega procesa, ki je prav tako v službi »socialne pravičnosti, človekovih pravic in skrbi za skupni dom«.

(dr. Bogdan Dolenc, član komisije za ekumenizem in medverski dialog)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.