Ob praznovanju zahvalne nedelje izrekam iskreno zahvalo sobratoma Janezu Kozincu in Janezu Zupancu, ki po svojih močeh pomagata pri pastoralnem delu v naši župniji: za daritev sv. maše, za delitev zakramentov, za vodenje biblične in ministrantske skupine, za pripravo župnijskega glasila, za lepo in prijetno sobivanje v župnišču. Zahvaljujem se tudi »propedevtikom«, ki s svojo mladostjo in veseljem prinašajo svežino v župnišče.

Vsi duhovniki pa se zahvaljujemo vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije.

Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevkam in pevcem odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora, cerkvenemu pevskemu zboru Amani, otroškemu cerkvenemu pevskemu zboru in vsem njihovim voditeljem.

Hvala vsem organistkam in organistu ter zborovodkinjam, kitaristom, bralcem božje besede, ministrantom.

Hvala vsem članom dosedanjega sestava Župnijskega pastoralnega sveta. Hvala ključarjem, pastoralnemu asistentu in katehetu Marku, mežnarju Vanču, g. Nacu in vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naših cerkva in veroučnih prostorov, za pranje bogoslužnega perila.

Hvala sodelavkam in sodelavcem Župnijske Karitas. Hvala mladincem, animatorjem in vsem, ki prispevate svoj delež za lep in dober potek oratorija, za pripravo in vodenje »Alfe« za birmance, za vodenje sobotnih srečanj s prvoobhajanci in še …

Letošnje leto je bilo za našo župnijo leto blagoslova obnovljene cerkve. Hvala vsem, ki ste kakor koli prispevali svoj delež pri obnovi cerkve, za vaše darove, ki jih namenjate za odplačilo dolga, ki nam je še ostal do obnove cerkve. Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi in izvedbi praznovanja zgodovinskega dogodka naše župnije.

Hvala vsem, ki priskočite na pomoč pri delovnih akcijah: pri košnji okoli kapelic k sv. Roku, pri vzdrževanju in urejanju vinograda, za urejenost okoli župnišča in še kje. Iskrena hvala vsem, ki nam duhovnikom osebno storite kaj dobrega in skrbite za nas. Hvala družinam, ki nam nudite prehrano. Hvala za likanje in za vse dobrote, ki se znajdejo v zamrzovalniku. Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.

Ta zahvala pa je tudi prošnja, da bi še naprej lepo sodelovali in skupaj delali za rast Božjega kraljestva med nami.

Hvaležni vaši duhovniki