IZBOR ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

V nedeljo, 9. in 16. oktobra 2022 ste lahko predlagali kandidate za Župnijski pastoralni svet za mandatno obdobje 2022-26. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri predlaganju izbora  članov Župnijskega pastoralnega sveta. Prejeli smo 110 listov s predlogi.

Med tistimi, ki so bili največkrat predlagani so: GOLEŽ Branko, Vrbek Majda, JAGODIČ Mojca, DEČMAN Štefka, HRIBERNIK Tomaž,  HRIBERNIK Marjan, SKALE Marjana, SMOLE Miha, PLANINŠEK David, ČAKŠ Lucija, DOLENC Jožica, VRBEK Fanika, GROBIN Zdenka, JAGODIČ Martina, TURK Marta, STIPLOŠEK Tomaž, MIKUŠ Tatjana, KOLAR Marko, PRELOG Jožica, ČAKŠ Mira,  NOVAK Štefan, GUZEJ Anton, GOLEŽ Breda in KOREZ Štefka.

Člani ŽPS po službi so: BRAČKO Andreja – pevci, KRUMPAK Rok – mladi, DEČMAN Marko – katehet in ŠRAMEL Ivan – mežnar.

Hvala, da ste člani Župnijskega pastoralnega sveta. 

 

Molitev za našo župnijo

Gospod, vse si nas poklical,

da bi poslušali tvojo besedo, hodili skupaj

kot bratje in sestre ter gradili skupnost,

ki bo očitno znamenje tvoje ljubezni v tem svetu.

Prosimo te, daj nam obilje Svetega Duha.

Odpri naše srce, razsvetli razum in vžgi voljo.

Pomagaj nam spoznati pot prihodnosti naše župnije,

ki nam jo kažeš ti, in daj,

da bomo z veseljem in pogumom skupaj stopili nanjo.

Naj vse naše načrte in dejavnosti spremlja

tvoja previdnost in blagoslov.

 

Sveta Marija Vnebovzeta, prosi za nas!

 

TEDEN ZAPOROV

Vsako leto v okviru Katoliške cerkve in drugih krščanskih skupnosti obhajamo teden zaporov, letos od 13. do 19. novembra.

Naslov letošnjega tedna zaporov je »Hvala za«. Težko je biti hvaležen, počastiti Boga, ko se življenje zdi brezupno, osamljeno ali nepravično. Z izrazom hvaležnosti za male stvari vendarle spoznamo, da so te dejansko velike – nov dan, ki nam prinaša novo priložnost, družina, prijatelji, zrak, ki ga dihamo, streha nad glavo, hrana, prijaznost neznanca, celo zvestoba domače živali. Hvaležnost vodi tudi v stanovitnost, h kateri nas vabi Kristus, da se nam vsakdanje življenje ne bi zdelo samoumevno in ne bi tekali brezglavo sem ter tja. Z vprašanjem, za kaj sem tukaj in zdaj hvaležen, se lahko usidram v dani trenutek in ohranjam pripravljenost, osredotočenost in odkrivam modrost, kaj je smiselno in kaj me napolnjuje. Komu in skupaj s kom sem lahko hvaležen, s kom lahko to hvaležnost delim in jo širim?

Molite z nami vsak dan tedna zaporov, ko letos potujemo skozi sovražnost, stigmo in obup, ko se premikamo proti upanju, hvaležnih src za vse, kar je pred nami. Na naši poti vere smo skupaj s Kristusom ob strani in se zahvaljujmo Bogu, vedno in povsod.

Naj nas letošnji teden zaporov med seboj poveže v molitvi in skrbi za vse brate in sestre, ki v sebi doživljajo zapor in težo življenja v različnih dimenzijah.

Robert Friškovec, zaporniški vikar

 

NEDELJA KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA

Prihodnja nedelja je zadnja nedelja v tem bogoslužnem in cerkvenem letu. Potem pa že začenjamo novo cerkveno leto in adventni čas.

DUHOVNE VAJE za birmance

Od 18. do 20. novembra so duhovne vaje za birmance (druga skupina) na Sladki Gori. Duhovne vaje se začnejo v petek ob 18. uri in se zaključijo v nedeljo s sveto mašo ob 10.30 uri.

 

SLAVILNI VEČER: Vsako tretjo soboto po večerni sv. maši ste lepo vabljeni k slavilnemu večeru. Ob prepevanju slavilnih pesmi in spevov, ter premišljevanju Božje besede slavimo Gospoda. Skupaj bomo molili in slavili Boga, ter prosili za nas in naše župnije. Slavljenje traja eno uro in bo v soboto, 19. novembra po večerni sv. maši. Lepo vabljeni, da se nam pridružite!

 

DATUMI SLOVESNOTI BIRME IN OBHAJILA

Zaradi usklajevanja nekaterih datumov so že določeni datumi slovesnoti podelitve zakramenta sv. birme in prvega sv. obhajila.

Šmarje pri Jelšah: slovesnost sv. birme bo 20. maja 2023 ob 10. uri, slovesnost prvega sv. obhajila pa 28. maja ob 10. uri.

Sladka Gora: slovesnost sv. birme bo 13. maja 2023 ob 10. uri, slovesnost prvega sv. obhajila pa 21. maja ob 10.30 uri.

Sv. Peter na Kristan Vrhu: slovesnost prvega sv. obhajila bo 14. maja 2023 ob 10. uri.

 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR

V župnijski pisarni oz. v zakristiji sta na razpolago Pratika (7,00 eur) in Marijanski koledar (3,00 eur).

 

EVROPSKO SREČANJE MLADIH

Letošnje evropsko srečanje mladih, ki ga pripravljajo taizéjski bratje, bo potekalo od 28. decembra 2022 do 1. januarja 2023 v ROSTOCKU v Nemčiji.  Prijave so že odprte na spletni strani Katoliške mladine, kjer so zbrane tudi podrobne informacije. (https://katoliskamladina.si/). Prijave sprejemajo do 30. 11. 2022 oz. do zapolnitve mest.

 

MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE ŽUPNIJI

Dragi župljani in župljanke!

Še vedno ste vabljeni, da brezplačno namenite 1% svoje dohodnine župniji Šmarje pri Jelšah. Obrazec z izpolnjenim nazivom upravičenca in davčno številko upravičenca (župnija Šmarje pri Jelšah J)  je na voljo na polici za verski tisk in na stranskem oltarju. Obrazec dopolnite s podatki (ime, priimek, naslov, davčna številka) in podpisanega vrnete in ga oddate v za to pripravljeno škatlo ali v župnišče. Izpolnjeni obrazec oddajte do 15. decembra, da še pred prazniki pošljemo na FURS.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega.