HVALEŽEN VIDI DLJE IN GLOBLJE

Glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite? (Iz 43,19)

V jeseni nas ne samo narava, ampak tudi Božja beseda nagovarja k hvaležnosti. Hvaležnost je drža, ki predstavlja človekovo duhovno hrbtenico, tako pri tistem, ki Boga pozna, kot pri onem, ki ga ne pozna. Je odraz osnovne človeške modrosti in ponižnosti, ki pa tako pri vernem kot nevernem nista sami po sebi umevni. Glavna naloga prerokov in navdihnjene Božje besede je zato najprej učiti človeka brati čas in zgodovino ter odkrivati v njej navzočnost Božjega delovanja ter prepoznavati  načine, kako Bog deluje skozi zgodovino. Hvaležnost nam odpira oči, da vidimo globlje, da vidimo preko stvari in dogodkov in se ne ustavimo zgolj pri videzu.

Evangeljska pripoved o ozdravljenju desetih gobavcev (Lk 17,11-19) nam pokaže, da vodi pot od ozdravljenja k odrešenju, to je k polnemu življenju, prav preko hvaležnosti. Deset gobavcev je bilo ozdravljenih, samo eden pa se je vrnil, da bi se srečal z Njim, ki mu je podaril novo življenje. Hvaležnost mu je odprla srce in ga je pognala na pot, da ni obsedel pri sebi in svojem zdravju, ampak je sprejel Drugega in spoznal sebe kot ljubljenega in osvobojenega. … (škof Maksimilijan)

Ob praznovanju zahvalne nedelje izrekam iskreno zahvalo sobratoma Janezu Kozincu in Janezu Zupancu, ki po svojih močeh pomagata pri pastoralnem delu v naši župniji: za daritev sv. maše, za delitev zakramentov, za vodenje biblične in ministrantske skupine, za pripravo župnijskega glasila, za lepo in prijetno sobivanje v župnišču. Zahvaljujem se tudi »propedevtikom«, ki s svojo mladostjo in veseljem prinašajo svežino v župnišče.

Vsi duhovniki pa se zahvaljujemo vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije.

Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevkam in pevcem odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora, cerkvenemu pevskemu zboru Amani, otroškemu cerkvenemu pevskemu zboru in vsem njihovim voditeljem.

Hvala vsem organistkam in organistu ter zborovodkinjam, kitaristom, bralcem božje besede, ministrantom.

Hvala vsem članom dosedanjega sestava Župnijskega pastoralnega sveta. Hvala ključarjem, pastoralnemu asistentu in katehetu Marku, mežnarju Vanču, g. Nacu in vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naših cerkva in veroučnih prostorov, za pranje bogoslužnega perila.

Hvala sodelavkam in sodelavcem Župnijske Karitas. Hvala mladincem, animatorjem in vsem, ki prispevate svoj delež za lep in dober potek oratorija, za pripravo in vodenje »Alfe« za birmance, za vodenje sobotnih srečanj s prvoobhajanci in še …

Letošnje leto je bilo za našo župnijo leto blagoslova obnovljene cerkve. Hvala vsem, ki ste kakor koli prispevali svoj delež pri obnovi cerkve, za vaše darove, ki jih namenjate za odplačilo dolga, ki nam je še ostal do obnove cerkve. Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi in izvedbi praznovanja zgodovinskega dogodka naše župnije.

Hvala vsem, ki priskočite na pomoč pri delovnih akcijah: pri košnji okoli kapelic k sv. Roku, pri vzdrževanju in urejanju vinograda, za urejenost okoli župnišča in še kje. Iskrena hvala vsem, ki nam duhovnikom osebno storite kaj dobrega in skrbite za nas. Hvala družinam, ki nam nudite prehrano. Hvala za likanje in za vse dobrote, ki se znajdejo v zamrzovalniku. Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.

Ta zahvala pa je tudi prošnja, da bi še naprej lepo sodelovali in skupaj delali za rast Božjega kraljestva med nami.

hvaležni vaši duhovniki

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedeljek, 7. novembra ob 19. uri vabim dosedanje člane ŽPS in ključarje na redno mesečno molitveno srečanje, ki bo v prostorih veroučne učilnice pri župnišču. V tej sestavi je to naše zadnje srečanje.

 

MINISTRANTI: Beseda ministrant pomeni streči, služiti. Ministrant je torej tisti, ki hoče pri sv. maši še posebej služiti Jezusu in pomaga duhovniku pri verskih obredih. Svoje znanje si pridobiva z udeležbo pri sv. maši in s sodelovanjem na ministrantskih vajah. Dragi ministrant. V sredo, 9. novembra ob 17. uri si vabljen na redne ministrantske vaje.

 

SVETOPISEMSKO SREČANJE: V četrtek, 10. novembra ob 19.30 uri ste lepo vabljeni na biblično srečanje, ki bo v prostoru  veroučne učilnice.

 

PRIREDITEV POZDRAV VINU

Društvo vinogradnikov Trta vabi v nedeljo, 13. novembra na prireditev pozdrav vinu. Ob 10.15 uri bo sveta maša z blagoslovom vina. Lepo povabljeni.

 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR

V župnijski pisarni oz. v zakristiji sta na razpolago Pratika (7,00 eur) in Marijanski koledar (3,00 eur).

 

MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE ŽUPNIJI

Dragi župljani in župljanke!

Še vedno ste vabljeni, da brezplačno namenite 1% svoje dohodnine župniji Šmarje pri Jelšah. Obrazec z izpolnjenim nazivom upravičenca in davčno številko upravičenca (župnija Šmarje pri Jelšah J)  je na voljo na polici za verski tisk in na stranskem oltarju. Obrazec dopolnite s podatki (ime, priimek, naslov, davčna številka) in podpisanega vrnete in ga oddate v za to pripravljeno škatlo ali v župnišče. Izpolnjeni obrazec oddajte do 15. decembra, da še pred prazniki pošljemo na FURS.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega.