obhajamo v torek, 1. novembra. To je dan, ko se še posebej spominjamo naših dragih rajnih. Vabim vas k prazničnemu bogoslužju, ki bo po nedeljskem dnevnem redu. Popoldne ob 15. uri je v župnijski cerkvi molitev za rajne za katere boste namenili spomine, nato je blagoslov grobov.

Zvečer ob 18. uri ste lepo vabljeni v župnijsko cerkev k molitvi rožnega venca za naše rajne.

 

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH – 2. november

Na ta dan sta sveti maši ob 9. in 18. uri. Lepo vabljeni k sveti maši in molitvi za rajne.

 

PRVI ČETRTEK

V četrtek pred prvim petkom ste še posebej vabljeni k sv. maši in molitvi za duhovne poklice.

 

PRVI PETEK

Na prvi petek v mesecu vabljeni k sv. maši ob 9. in 18. uri. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVA SOBOTA

Po večerni sv. maši lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim. Sv. Rešnje Telo je izpostavljeno do 21. ure. V tišini pred Boga položimo svoje življenje, zahvale in prošnje

 

PRVA NEDELJA

Prihodnja nedelja je prva nedelja v mesecu, zato je tudi namenska nabirka – »ofer«, darovanje okoli oltarja. Iskreno se zahvaljujem za dar, ki ga namenjate za potrebe župnije in za odplačilo dolga, ki ga še imamo od obnove naše cerkve.

DUHOVNE VAJE za birmance

Od 4. do 6. nov. so duhovne vaje za birmance (prva skupina) na Sladki Gori. Duhovne vaje se začnejo v petek ob 18. uri in se zaključijo v nedeljo s sveto mašo ob 11.30 uri.

 

ZAHVALNA NEDELJA

Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope, poljedelska ljudstva pa so darovala enoletno jagnje. Z nastopom judovstva oziroma z izhodom judovskega ljudstva iz egiptovske sužnosti je zahvala dobila bogoslužni in odrešenjski pomen. Judje se tega dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku (prim. 5 Mz 16,13–15 in 4 Mz 29,35–39).

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. (https://katoliska-cerkev.si).

V nedeljo, 6. novembra obhajamo ZAHVALNO NEDELJO. V župnijski cerkvi se bomo pri vseh svetih mašah zahvalili Bogu in Mariji za darove zemlje in dela človeških rok.

Ob 11.30 uri obhajamo zahvalno sv. mašo tudi pri SV. ROKU. Lepo vabljeni k sv. Roku.

Ob praznovanju zahvalnih nedelj ste vabljeni k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. V času zahvalnih nedelj smo še posebej povabljeni, da darujemo svoj dar za ljudi v stiski (osnovna živila: moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava). Darove prinesete v cerkev in jih položite k oltarju. Lahko pa jih tudi prinesete na Karitas in sicer ob sredah med 17. in 18. uro.

 

MANJŠA SVEČA, ZA SOČLOVEKA SREČA

Ob prazniku Vseh svetih in dnevu spomina na umrle vas vabimo, da namesto množice sveč in rož, prižgete svečko manj, prihranjen denar pa namenite ljudem v stiski. Z nakupom posebne sveče Karitas skrbite za okolje, darujete za dobrodelne programe in ohranjate spomin na vaše rajne. Minljive sveče in cvetje naj zamenja naš dar za ljudi, ki so potrebni naše pomoči.

S tem, ko namenite svoj dar za svečo z logo Karitas ali Eko leska svečka pomagate, da lahko zasveti luč upanja tudi ljudem v stiski. Priporočeni dar za svečo z logo Karitas ali Eko leseno svečko je 2€.

 

MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE ŽUPNIJI

Dragi župljani in župljanke!

Še vedno ste vabljeni, da brezplačno namenite 1% svoje dohodnine župniji Šmarje pri Jelšah. Obrazec z izpolnjenim nazivom upravičenca in davčno številko upravičenca (župnija Šmarje pri Jelšah J)  je na voljo na polici za verski tisk in na stranskem oltarju. Obrazec dopolnite s svojimi podatki (ime, priimek, naslov, davčna številka) in podpisanega vrnete in ga oddate v za to pripravljeno škatlo ali v župnišče. Izpolnjeni obrazec oddajte do 15. decembra, da še pred prazniki pošljemo na FURS.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega.

Vernikom iz Prelog, Bobovega in Male Pristave se zahvaljujem, da ste v mesecu oktobru skrbeli za župnijsko cerkev in veroučne prostore.