BIBLIČNA SKUPINA

V četrtek, 27. oktobra ob 19. uri začenjamo z urami Svetega pisma, ki bodo v veroučni učilnici pri muzeju Baroka. Lepo vabljeni, da se pridružite biblični skupini.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope, poljedelska ljudstva pa so darovala enoletno jagnje. Z nastopom judovstva oziroma z izhodom judovskega ljudstva iz egiptovske sužnosti je zahvala dobila bogoslužni in odrešenjski pomen. Judje se tega dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku (prim. 5 Mz 16,13–15 in 4 Mz 29,35–39).

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. (https://katoliska-cerkev.si). Ob praznovanju zahvalnih nedelj ste vabljeni k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. V času zahvalnih nedelj smo še posebej povabljeni, da darujemo svoj dar za ljudi v stiski (osnovna živila: moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava). Darove prinesete v cerkev in jih položite k oltarju. Lahko pa jih tudi prinesete na Karitas in sicer ob sredah med 17. in 18. uro.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. TOMAŽU bo v nedeljo, 30. oktobra ob 11.30 uri. Lepo vabljeni.

 

DEKANIJSKO SREČANJE KARITAS »SKUPAJ DELJAMO DOBRO«

Vodstvo škofijske Karitas vabi sodelavce vseh župnijskih Karitas naše dekanije na srečanje »Skupaj delajmo za dobro«. Dekanijsko srečanje bo v četrtek, 27. oktobra 2022 ob 18. uri v župnijski cerkvi v Šmarju pri Jelšah. Srečanje se bo začelo s sveto mašo. Sodelavke in sodelavci Karitas lepo vabljeni.

 

ZAHVALA ZA SV. MISIJON: Od 14. do 23. oktobra smo imeli sv. misijon. Vodili so ga misijonarji kapucini: p. Vinko, p. Primož in p. Matej. Oratorijska dneva pa je vodila s. Anja. Med tednom pa smo po večerni sv. maši prisluhnili raznim gostom. Vsem, ki so vodili in nas nagovarjali v času misijona se iskreno zahvaljujem. Hvala tudi vsem, ki ste v tem času stopili na pot misijona in duhovne poglobitve.

 

VEROUK: Župnik bo od 24. do 27. oktobra odsoten, ker  bo na duhovnih vajah pri sv. Jožefu v Celju. Veroučenci, ki jih uči župnik v tem tednu nimajo verouka. Prav tako nimajo verouka zaradi plavalnega tečaja veroučenci 3. razreda, medtem ko imajo vsi ostali veroučenci verouk po urniku.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: Pred nami je praznik Vseh svetih in Vernih duš dan. Na praznik Vseh svetih je v cerkvi ob 15. uri molitev za rajne po namenu spominov. Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki je v cerkvi na stranskem oltarju sv. Mihaela ali sv. Križa ter na mizici pod korom. Dar, ki ga boste namenili ob tej priložnosti je namenjen še za odplačilo dolga, ki ga imamo še od obnove župnijske cerkve.

 

MANJŠA SVEČA, ZA SOČLOVEKA SREČA: Ob prazniku Vseh svetih in dnevu spomina na umrle vas vabimo, da namesto množice sveč in rož, prižgete svečko manj, prihranjen denar pa namenite ljudem v stiski. Z nakupom posebne sveče Karitas skrbite za okolje, darujete za dobrodelne programe in ohranjate spomin na vaše rajne. Minljive sveče in cvetje naj zamenja naš dar za ljudi, ki so potrebni naše pomoči. S tem, ko namenite svoj dar za svečo z logo Karitas ali Eko leska svečka pomagate, da lahko zasveti luč upanja tudi ljudem v stiski. Priporočeni dar za svečo z logo Karitas ali Eko leseno svečko je 2€.

 

MISIJONSKA NEDELJA 2022 V nedeljo, 23. oktobra 2022 obhajamo misijonsko nedeljo – svetovni misijonski dan pod geslom »Vi boste moje priče« (Apd 1,8). Osrednje slovensko praznovanje misijonske nedelje bo potekalo v župniji Rogaška Slatina. Ob 15.00 molitvena ura s pričevanjem slovenskih misijonarjev, ki so trenutno v domovini. Ob 16.00 slovesna sveta maša, pri kateri bosta prepevala otroški in mešani pevski zbor iz domače župnije. Somaševanje duhovnikov vodi celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž. Ta dan poteka po vsem svetu nabirka za misijone. Iskrena Bog povrni za vaš dar, ki ga boste namenili za misijone.

 

MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE ŽUPNIJI

Dragi župljani in župljanke! Vsi, ki ste v delovnem razmerju, lahko brezplačno namenite 1% svoje dohodnine župniji Šmarje pri Jelšah. Obrazec z izpolnjenim nazivom upravičenca in davčno številko upravičenca (župnija Šmarje pri Jelšah J)  je na voljo na polici za verski tisk in na stranskem oltarju. Obrazec dopolnite s podatki (ime, priimek, naslov, davčna številka) in podpisanega vrnete in ga oddate v za to pripravljeno škatlo ali v župnišče.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za lepoto in snažnost našega svetišča in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.