SESTANEK S STARŠI PRVOOBHAJANCEV

V ponedeljek, 10. oktobra ob 18. uri lepo vabim starše prvoobhajancev – veroučencev 3. razreda  na sestanek, ki bo v veroučni učilnici pri župnišču.  

 

PROPEDEVTIČNI LETNIK V LETU 2022/23; V našem župnišču se od meseca oktobra do konca meseca junija pripravljajo fantje, ki v sebi čutijo duhovniški poklic in razmišljajo, da bi postali duhovniki. Letos so med nas prišli štirje fantje: Peter, Domen, Matevž in Janez. V tem letu bodo pod vodstvom našega Janeza Kozinca spoznavali in prepoznavali svojo poklicanost za duhovniški poklic.  Iz vseh treh župnij jim želim dobrodošlico in lepo počutje med nami. Vsi pa smo povabljeni, da te mlade fante podpremo z molitvijo pri njihovem prepoznavanju duhovnega poklica.

Molimo in prosimo, da se tudi iz naših župnij kdo odloči in stopi na pot duhovništva.

 

BIBLIČNA SKUPINA

Biblična skupina nam pomaga ozavestiti dejstvo, da vedno, ko odprem Sveto pismo, podam roko Nekomu, ki je že dolgo ob meni, me pozna, ljubi mojo preteklost in prihodnost. Vabljeni ste, da se pridružite biblični skupini v Šmarju pri Jelšah. Srečanja bodo ob četrtkih, ob 19. uri v veroučni učilnici pri muzeju Baroka. Če bo dovolj interesa bomo z bibličnimi srečanji začeli v četrtek, 27. oktobra. Prosimo, da svojo navzočnost potrdite, do četrtka, 20. oktobra na naslov: janez.kozinc@gmail.com ali župnišče Šmarje.

 

IZBIRA ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

V župnijah Celjske škofije v mesecu oktobru poteka izbiranje novih župnijskih pastoralnih svetov, katerih mandtat bo trajal 4 leta, do l. 2026 oz. do datuma, ko bo novo izbiranje ŽPS na področju celotne Slovenije. V naših treh župnijah (Šmarje pri Jelšah, Sladka Gora, Sv. Peter na Kristan Vrhu) bomo imeli izbiro članov ŽPS dve nedelji: 9. in 16. oktobra pri vseh svetih mašah. Kdor ne bo uspel te svoje župnijske dolžnosti in pravice opraviti v nedeljo, 9. oktobra pa lahko to opravi v nedeljo, 16. oktobra. V ta namen smo pripravili poseben listič, na katerega zapišete tri predstavnike iz svojega okraja in dva kandidata iz drugih okrajev. Kandidatni list oddajte za to posebej pripravljeno škatlico.

 

Molitev za modro izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta
Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

 

SVETI MISIJON od 14. do 23. oktobra z naslovom SKUPAJ NA POTI nas želi spodbuditi, da bi hodili skupaj. Potek misijona.

Petek, 14. oktober:  ob 18. uri sv. maša z uvodnim misijonskim nagovorom. Po sv. maši bo v veroučni učilnici srečanje za birmance in birmanke.

Sobota, 15. oktober:  ob 8. in 18. uri sta sv. maši z misijonskim nagovorom za vse.

Ob 15. uri je v župnijski cerkvi sv. maša za starejše. Pri tej maši bo bolniško maziljenje. Vabim in prosim, da omogočimo starejšim, da pridejo k tej sveti maši.

Od 10.00 do 15.30 poteka misijonski oratorijski dan. Lepo vabim šoloobvezne otroke. Pri uri verouka so veroučenci dobili prijavnice za oratorijski dan, ki ga je potrebno oddati do srede, 12. oktobra.

Po večerni sv. maši je v župnijski cerkvi slavljenje in nato v prostorih veroučne učilnice srečanje za mlade. K slavljenju in srečanju še posebej vabim mlade, srednješolce, študente… Pridite.

Nedelja, 16. oktober: sv. maše v župnijski cerkvi z misijonskim nagovorom ob 7.00, 9.00, 10.15 in ob 11.30 v p. c. sv. Lovrenca.

Od ponedeljka, 17. oktobra do sobote, 22. oktobra so vsak dan sv. maše ob 8. in 18. uri z misijonskim nagovorom. V teh dnevih nas bodo vsak večer po sv. maši nagovorili gostje: Melita in Gregor Čušin, Aleš Primc, Jože Senegačnik, mag. Lilijana Urlep in Maja Krevs, mag. p. Branko Cestnik, Angelca in Jože Šuster, ter bogoslovec in redovnica iz Poljske.

V programskem listu za misijon je napaka pri zapisu cerkve, kjer bo sv. maša – v nedeljo, 23. oktobra ob 11.30 je sv. maša pri sv. Miklavžu in ne pri sv. Barbari.

Lepo vabljeni, da v času misijona stopimo na pot župnijske duhovne obnove.

 

MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE ŽUPNIJI

Dragi župljani in župljanke!

Vsi, ki ste v delovnem razmerju, lahko brezplačno namenite 1% svoje dohodnine župniji Šmarje pri Jelšah. Obrazec z izpolnjenim nazivom upravičenca in davčno številko upravičenca (župnija Šmarje pri Jelšah J)  je na voljo na polici za verski tisk in na stranskem oltarju. Obrazec dopolnite s podatki (ime, priimek, naslov, davčna številka) in podpisanega vrnete in ga oddate v za to pripravljeno škatlo ali v župnišče.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za lepoto in snažnost našega svetišča in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.