MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedeljek, 3. oktobra ob 19. uri vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje, ki bo v prostorih veroučne učilnice pri župnišču.

 

MINISTRANTI: Beseda ministrant pomeni streči, služiti. Ministrant je torej tisti, ki hoče pri sv. maši še posebej služiti Jezusu in pomaga duhovniku pri verskih obredih. Svoje znanje si pridobiva z udeležbo pri sv. maši in s sodelovanjem na ministrantskih vajah.

V sredo, 5. oktobra ob 17. uri ste otroci od 2. do 9. razreda vabljeni na ministrantske vaje. Tudi srednješolci ste dobrodošli J. Vabljeni ste vsi, tako sedanji kot novi.

 

PRVI ČETRTEK – 6. oktober: Pred nami je prvi četrtek v mesecu, zato ste še posebej vabljeni k sv. maši in molitvi za nove duhovniške  poklice, stanovitnost in svetost duhovnikov. Ob 17.30 molitev rožnega venca pred Najsvetejšim in nato ob 18. uri sv. maša.

 

PRVI PETEK – 7. oktober

Na prvi petek v mesecu sta sv. maši ob 9. in 18. uri. Ta dan obiskujem bolnike na domu.

 

BIBLIČNA SKUPINA

Biblična skupina nam pomaga ozavestiti dejstvo, da vedno, ko odprem Sveto pismo, podam roko Nekomu, ki je že dolgo ob meni, me pozna, ljubi mojo preteklost in prihodnost. Vabljeni ste, da se pridružite biblični skupini v Šmarju pri Jelšah. Srečanja bodo ob četrtkih, ob 19. uri v veroučni učilnici pri muzeju Baroka. Če bo dovolj interesa bomo z bibličnimi srečanji začeli v četrtek, 27. oktobra. Prosimo, da svojo navzočnost potrdite, do četrtka, 20. oktobra na naslov: janez.kozinc@gmail.com ali župnišče Šmarje.

 

  1. MAŠA PRI ORAČEVI KAPELI NA PIJOVCIH: Pred leti se je na Pijovcih postavila Oračeva kapela v zahvalo za rešitev v nesreči. Ponesrečeni so se zaobljubili, da bodo vsako leto pri tej kapeli imeli zaobljubljeno sv. mašo v zahvalo. V soboto, 8. oktobra ob 15. uri ste lepo vabljeni k zahvalni sv. maši, ki bo pri Oračevi kapeli.

 

TEČAJ ALFA ZA BIRMANCE/KE: V petek, 7. oktobra ob 18. uri je za birmance in birmanke tečaj ALFA, zaradi tega v tem tednu 9. razred nima verouka.

 

CERKVENI PEVSKI ZBOR

Vabimo vas, da se pridružite našim pevskim zborom (otroško-mladinski, odrasli, Amani) in s svojim petjem bogatite nedeljska in praznična bogoslužja. Lepo vabljeni. 

 

IZBIRA ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

V župnijah Celjske škofije se bo v nedeljo, 16. oktobra izvedlo izbiranje novih župnijskih pastoralnih svetov, katerih mandtat bo trajal 4 leta, do l. 2026 oz. do datuma, ko bo novo izbiranje ŽPS na področju celotne Slovenije.

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

Člane za ŽPS lahko predlaga vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo). V župnijski pastoralni svet pa je lahko tudi izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja ter ga odlikujejo vera, nravno življenje in razsodnost (je praktičen kristjan in živi v skladu s cerkvenimi predpisi). V naših treh župnijah (Šmarje pri Jelšah, Sladka Gora, Sv. Peter na Kristan Vrhu) bomo imeli izbiro članov ŽPS dve nedelji: 9. in 16. oktobra pri vseh svetih mašah. Kdor ne bo uspel te svoje župnijske dolžnosti in pravice opraviti v nedeljo, 9. oktobra pa lahko to opravi v nedeljo, 16. oktobra. V ta namen bodo pripravljeni posebni lističi, na katerega boste najprej zapisali tri predstavnike iz svoje vasi in dva kandidata iz drugih vasi. Napisali boste ime in priimek in vas/kraj iz katere izhaja. Veseli bomo, če boste navedli njegov točen naslov. Bodite pozorni na to, da so osebe, ki jih boste predlagali, dejavni člani župnijskega občestva oz. imajo darove, s katerimi lahko župniku dejavno pomagajo pri načrtovanju, spodbujanju in izvajanju pastoralnega dela v župniji.

Prosimo vas, da v tem času razmislite, koga bi predlagali za člana župnijskega pastoralnega sveta

 

Molitev za modro izbiro članov žup. past. sveta

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta.Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

 

SVETI MISIJON od 14. do 23. oktobra

Leto 2022 je za našo župnijo posebno leto. To je leto blagoslova obnovljene cerkve in leto sv. misijona. Naslov misijona je: SKUPAJ NA POTI. Potekal bo od 14. do 23. oktobra 2022. Vodili ga bodo kapucini. To bodo dnevi priložnosti, da utrdimo in poživimo svoje duhovno življenje. Že sedaj ste vabljeni, da si v času misijona vzamete čas za duhovno poglobitev. Vsak dan bosta ob 8. in 18. uri sv. maši z misijonskim nagovorom. Po večerni sv. maši pa nas bodo nagovarjali razni gostje.

V soboto, 15. oktobra ob 15. uri bo srečanje starejših in med mašo podelitev zakramenta bolniškega maziljenja.  Program misijona je zapisan v zgibanki.

 

MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE ŽUPNIJI

Dragi župljani in župljanke! Vsi, ki ste v delovnem razmerju, lahko brezplačno namenite 1% svoje dohodnine župniji Šmarje pri Jelšah. Obrazec je na voljo na polici za verski tisk in na stranskem oltarju.  Obrazec lahko sami pošljete na FURS Celje ali pa ga oddate v župniji, da ga posredujemo na FURS.

V letošnjem letu smo zaključili z obnovo župnijske cerkve. V prihodnjem letu pa je potrebno obnoviti streho na p. c. sv. Barbare, kar bo tudi velik finančni zalogaj.

Pri zahtevku za namenitev dohodnine zapišite pri Ime oziroma naziv upravičenca: Župnija Šmarje pri Jelšah; Davčna številka upravičenca: 15144097, Odstotek 1% oz. kolikor ste pripravljeni nameniti za župnijo.

Obrazec pošljite Finančni urad Celje, p. p. 2399, Aškerčeva ulica 12, 3102 Celje

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za lepoto in snažnost našega svetišča in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.