Dragi župljani in župljanke!
Vsi, ki ste v delovnem razmerju, lahko brezplačno namenite 1% svoje dohodnine župniji
Šmarje pri Jelšah. Obrazec je na voljo na polici za verski tisk, na stranskem oltarju in na spodnji povezavi.
Obrazec lahko sami pošljete na FURS Celje ali pa ga oddate v župniji, da ga posredujemo
na FURS.V letošnjem letu smo zaključili z obnovo župnijske cerkve. V prihodnjem letu pa
je potrebno obnoviti streho na p. c. sv. Barbare, kar bo tudi velik finančni zalogaj.

S svojim brezplačnim darom – namenitve dela dohodnine župnije boste pomagali pri
ohranjanju in vzdrževanju naših sakralnih objektov

 

Donacija dohodnine, župnija Šmarje