CERKVENI OTROŠKO – MLADINSKI PEVSKI ZBOR

Spoštovani starši! Še vedno ste povabljeni, da spodbudite svoje otroke, da se pridružijo cerkvenemu otroškemu pevskemu zboru, ki s petjem sodeluje pri nedeljski sv. maši ob 10.15 uri. Vaje so ob nedeljah, ob 9. uri v veroučnih prostorih pri župnišču.

Vsi veroučenci, od 1. do 9. razreda ste lepo vabljeni, da se pridružite otroško – mladinskemu  pevskemu zboru.

 

VEČERNE SVETE MAŠE

Od četrtka, 29. septembra naprej so večerne svete maše ob 18. uri.

 

POHOD NA BOHOR: Dne 1. 10. 2022 ob 6.00 bo odhod avtobusa iz parkirišča pri Kašči. Pohodniki bodo imeli možnost izbire lažje in težje poti pohoda. Poskrbljeno bo tudi za en topel obrok, ostalo iz nahrbtnika. Prispevek znaša 30 evrov. Prijave do torka, 27. 09. 2022 na telefon 031 423 244 (Marjana). Lepo povabljeni!

 

PRVA SOBOTA  – 1. oktober: Po večerni sv. maši lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim. Najsvetejše bo izpostavljeno do 21. ure.

 

PRVA NEDELJA – 2. oktober: Prihodnja nedelja je prva v mesecu, zato je tudi darovanje okoli oltarja – »ofer« za odplačilo dolga ob obnovi župnijske cerkve. Iskrena Bog povrni za vaše darove, ki jih namenjate za obnovo in potrebe župnije.

 

MESEC OKTOBER – MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA

V soboto, 1. oktobra začenjamo mesec, ki je še posebej posvečen molitvi rožnega venca. Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. V litanijah to molitev celo imenujemo sveti rožni venec. To pa zato, ker se v njej poglabljamo v samo skrivnost Božje prisotnosti v našem življenju. Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s staro prakso menihov in posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsakdan posvečene osebe. Sčasoma se je razvila molitev 150 zdravamarij in 30 očenašev, številka 150 ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu. Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele. Veseli, žalostni in častitljivi. Papež Janez Pavel II. je dodal tem delom še svetli del rožnega venca. Veseli del rožnega venca, ki nam govori o Jezusovem rojstvu molimo ob ponedeljkih in sobotah. Svetli del, ki nam govori o Jezusovem delovanju molimo ob četrtkih. Žalostni del, ki nam govori o Jezusovem trpljenju in smrti na križu molimo ob torkih in petkih. Častitljivi del, ki nam govori o Jezusovem vstajenju pa molimo ob sredah in nedeljah. V mesecu oktobru smo še posebej povabljeni, da vsak dan zmolimo del rožnega venca ali vsaj kakšno desetko. V cerkvi molimo pred sv. mašo. V našo molitev tudi vključimo prošnjo za milost svete vere. Lepo vabljeni.

 

SREČANJE STARŠEV 9. RAZREDA VEROUKA: V sredo, 28. septembra ob 18. uri lepo vabim starše veroučenk/cev, to je letošnjih birmank/ev na uvodno srečanje – sestanek, ki bo v prostorih veroučne učilnice pri župnišču.

 

MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE ŽUPNIJI

Dragi župljani in župljanke!

Vsi, ki ste v delovnem razmerju, lahko brezplačno namenite 1% svoje dohodnine župniji Šmarje pri Jelšah. Obrazec je na voljo na polici za verski tisk in na stranskem oltarju. Obrazec lahko sami pošljete na FURS Celje ali pa ga oddate v župniji, da ga posredujemo na FURS.V letošnjem letu smo zaključili z obnovo župnijske cerkve. V prihodnjem letu pa je potrebno obnoviti streho na p. c. sv. Barbare, kar bo tudi velik finančni zalogaj.

S svojim brezplačnim darom – namenitve dela dohodnine župnije boste pomagali pri ohranjanju in vzdrževanju naših sakralnih objektov.

 

Vzorec: PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

_________________________________

(ime in priimek davčnega zavezanca)

________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

__________________________

(poštna številka, ime pošte)

               

(davčna številka)

 

FURS  CELJE_____________________

(pristojni finančni urad)

 

ZAHTEVA

za namenitev dela dohodnine za donacije

 

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%):

 

Župnija Šmarje pri Jelšah

Cesta na Sv. Rok 2, 3240 Šmarje pri Jelšah

1 5 1 4 4 0 9 7 1 %
                   
                   

 

V/N _________________, dne____________           __________________________                

                                                                                   podpis zavezanca/ke

Obrazec pošljite Finančni urad Celje, p. p. 2399, Aškerčeva ulica 12, 3102 Celje

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za lepoto in snažnost našega svetišča in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.

Vernikom iz Gaja in Korpul se lepo zahvaljujem, da ste v mesecu septembru skrbeli za lepoto in snažnost našega svetišča in veroučnih prostorov.