SLOVESNI PRAZNIK APOSTOLOV SV. PETRA IN PAVLA

V Katoliški cerkvi 29. junija praznujemo slovesni praznik apostolov sv. Petra in Pavla. Peter je bil ribič iz Betsajde ob Genezareškem jezeru. Jezus ga je poklical, da bi bil ribič ljudi in da bi kasneje kot pastir tudi vodil Cerkev kot Božje ljudstvo. Po svetopisemskem izročilu mu je Jezus po tem, ko ga je poklical za učenca, spremenil ime v Peter: »Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih« (Mt 16,18–20). Zelo pomembna izkušnja v Petrovem življenju je bila ta, da je Jezusa, po tem, ko je bil le-ta prijet, kljub temu, da se je ob njem vzgajal in učil približno tri leta, trikrat zatajil. Po Jezusovem vnebohodu Peter nastopa kot voditelj apostolov in mlade Cerkve. Nekaj časa je bil škof v Antiohiji, okoli leta 42 pa je odšel v Rim. Od tam je vernikom v Mali Aziji poslal dve pismi (1 Pt in 2 Pt), življenjsko pot pa je sklenil z mučeništvom. Po zgodovinskih virih naj bi apostol Peter vladal do leta 67 po Kr. Več zgodnjekrščanskih spisov potrjuje, da je Peter umrl nasilne smrti v Rimu v času vladanja cesarja Nerona. Na kraju njegovega mučeništva je dal cesar Konstantin leta 350 postaviti veliko baziliko. Sedanja bazilika sv. Petra v Vatikanu je bila postavljena v letih med 1506 in 1526. Pod njenim glavnim oltarjem je grob apostola Petra, čigar nasledniki so papeži oz. rimski škofje. Apostol Pavel se je rodil okrog leta 10 po Kr. v Tarzu, v glavnem mestu takratne rimske province Kilikije. Po rodu je bil Jud, po očetu pa je podedoval rimsko državljanstvo. Bil je farizej in poznavalec judovstva, ki je do spreobrnjenja na poti v Damask preganjal kristjane. Apostol Pavel je ob rojstvu dobil ime Savel, po spreobrnjenju pa se je dal krstiti in ime spremenil v Pavel. O delovanju apostola Pavla poroča evangelist Luka v Apostolski delih. Obhodil je velik del takratne rimske države in ustanavljal cerkvene občine ter jih spodbujal s pismi. Danes poznamo štirinajst ohranjenih Pavlovih pisem, ki so po vsebini in obsegu za štirimi evangeliji najpomembnejši del Svetega pisma Nove zaveze. Podobno kot apostol Peter je tudi on umrl mučeniške smrti za časa cesarja Nerona okrog leta 67.

Praznika obeh apostolov je Cerkev obhajala že v 4. stoletju. Najstarejši rimski koledar Furija Dionizija Filokala iz leta 354 navaja 29. junij kot praznik apostolov Petra in Pavla. Na predvečer ali na praznik apostolov Petra in Pavla slovenski škofje diakone posvečujejo v duhovnike.

Letošnji novomašniki so iz LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE

Rok GREGORČIČ, roj. 5. maja 1997, iz župnije Ljubljana – Šiška,

Tadej PAGON, roj. 17. junija 1994, iz župnije Tržič – Bistrica,

Janez Pavel Šuštar, roj. 21. oktobra 1997, iz župnije Homec.

Mašniško posvečenje bodo prejeli v ljubljanski stolnici 29. junija 2022 ob 9. uri.

Iz NOVOMEŠKE ŠKOFIJE je novomašnik Janez MEGLEN, roj. 24. avgusta 1996, iz župnije Krka. Mašniško posvečenje bo prejel v novomeški stolnici 28. junija 2022 ob 18. uri. Bogu hvala za letošnje novomašnike. Molimo za stanovitnost in svetost duhovnikov. Molimo in prosimo, da bi se tudi iz naših treh župnij kdo odločil in stopil na pot duhovništva ali redovništva.

V sredo, 29. junija sta sv. maši ob 9. in 19. uri. Lepo vabljeni.

 

SREBRNA MAŠA: Pred 25 leti je bilo v mariborski stolnici 17 novomašnikov in eden izmed njih sem bil tudi sam. Tega dogodka se bom še posebej spomnil v nedeljo, 3. julija pri sv. maši ob 10.15 uri. Po sv. maši ste lepo vabljeni, da se zadržimo pred cerkvijo ob kozarčku vina, kosu kruha in pecivu, zato naprošam dobre in pridne gospodinje tudi za kakšen kos kruha in peciva. J

V nedeljo, 3. julija ob 9. uri ne bo sv. maše.

 

ČETRTEK pred PRVIM PETKOM

V četrtek pred prvim petkom smo še posebej vabljeni k sv. maši in molitvi za nove duhovniške  poklice in stanovitnost duhovnikov. Ob 18.30 molitev rožnega venca pred Najsvetejšim in nato ob 19. uri sv. maša. Molimo za letošnje novomašnike.

 

PRVI PETEK – 1. julij: Na prvi petek v mesecu sta sv. maši ob 9. in 19. uri. Ta dan obiskujem bolnike na domu.

 

PRVA SOBOTA – 2. julij: Po večerni sv. maši lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim. Najsvetejše bo izpostavljeno do 22. ure.

 

PRVA NEDELJA – 3. julij: Prihodnja nedelja je prva v mesecu, zato je tudi darovanje okoli oltarja – »ofer« za obnovo naše župnijske cerkve. Iskrena Bog povrni za vaše darove, ki jih namenjate za obnovo in potrebe župnije.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu juliju za lepoto in snažnost našega skupnega doma ter veroučnih prostorov skrbijo verniki iz Dvora. Vernikom iz Koretnega, Konuškega in Šerovega se iskreno zahvaljujem, da ste v mesecu juniju skrbeli za lepoto in snažnost našega skupnega svetišča in veroučnih prostorov.