BINKOŠTI

S slovesnim praznikom binkošti, ki ga bomo letos praznovali v nedeljo, 5. junija 2022, bomo v Katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas.

Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh (prim. Apd 2,1–11; Jn 20,19–23).

Izraz binkošti in cerkveno leto. Beseda binkošti izhaja iz nemškega jezika (Pfingsten iz ‘der fünfzigste Tag’ (petdeseti dan)), pojem pa izhaja iz grške besede pentekoste’ (hemera), kar pomeni petdeseti (dan). Po binkoštih se v Katoliški Cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočno svečo v cerkvah z oltarnega prostora odnesejo h krstnemu kamnu, duhovniki in drugi sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v zeleni barvi. (vir: https://katoliška-cerkev.si)

Ob zaključku velikonočnega časa lepo vabljeni k prazničnim sv. mašam.

 

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA:  V tem tednu zaključujemo letošnje veroučno leto. Veroučenci bodo pri uri verouka prejeli zaključna spričevala.

 

PRVI  ČETRTEK – 2. junij

Na prvi četrtek v mesecu smo še posebej vabljeni k sv. maši in molitvi za nove duhovniške  poklice in za stanovitnost duhovnikov. Ob 18.30 molitev rožnega venca pred Najsvetejšim in nato ob 19. uri sv. maša. Lepo vabljeni.

 

PRVI PETEK – 3. junij

Na prvi petek v mesecu sta sv. maši ob 9. in 19. uri. Ta dan obiskujem bolnike na domu.

 

PRVA SOBOTA – 4. junij

Po večerni sv. maši lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim. Najsvetejše je izpostavljeno do 22. ure.

 

PRVA NEDELJA – 5. junij

Prihodnja nedelja je prva v mesecu, zato je tudi darovanje okoli oltarja – »ofer« za obnovo naše župnijske cerkve. Iskrena Bog povrni za vaše darove, ki jih namenjate za obnovo in potrebe župnije.

 

BLAGOSLOV KRIŽA­ Naši predniki so postavljali verska znamenja kot priprošnjo Bogu in Mariji za varstvo in blagoslov, ali pa v zahvalo za uslišane prošnje. Ta verska znamenja, ki govorijo o veri naših prednikov je potrebo ohranjati in obnavljati. Na binkoštno nedeljo, 5. junija ob 16. uri smo lepo vabljeni k blagoslovu Brglezovega križa v Korpulah. Pridite in skupaj molimo ter se Bogu in Mariji zahvalimo. 

 

JE PESEM V SRCIH

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Šmarje pri Jelšah vabi na območno srečanje odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, ki bo v petek, 3. junija, ob 19. uri v Marijini cerkvi na Sladki Gori.

Na prireditvi JE PESEM V SRCIH bodo nastopili: cerkveni mešani pevski zbor Zvon Podčetrtek, MoPZ Kozjanski park Kozje, MoPZ zbor Šentvid pri Grobelnem, KUD Emine Podčetrtek, MePZ Vinea Kozje, Obrtniški moški pevski zbor Šmarje pri Jelšah, MePZ Bistrica ob Sotli, Oktet Zibika in VS Freya. Lepo vabljeni.

 

ORATORIJ; Počitniška dejavnost za otroke – ORATORIJ bo od 4. do 8. julija. Na letošnjem oratoriju ZA BOŽJO SLAVO bomo spoznavali sv. Ignacija Lojolskega.

Prijavnice dobite na spletni strani župnije in v župnišču. Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Lepo vabljeni.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu juniju skrbijo za čiščenje in krašenje našega svetišča ter veroučnih prostorov verniki iz Koretnega, Konuškega in Šerovega.

Vernikom iz Zastranja in Šmarja pa iskrena hvala, da ste v mesecu maju skrbeli za lepoto in snažnost naše župnijske cerkve in veroučnih prostorov.