VELIKONOČNO VOŠČILO

Spoštovani bratje in sestre v Kristusu! V četrti številki Sporočila slovenskih škofij je msgr. dr. Andrej Saje, predsednik Slovenske škofovske konference zapisal: »Sveti Avguštin je zapisal, da je »Gospodovo vstajenje naše upanje«! Cerkveni učitelj je s to trditvijo želel krščansko občestvo okrepiti na poti vere v večno življenje in da ne bi ob spoprijemanju s trpljenjem, zlom in dejstvom smrti izgubili poguma in obupali. Vprašanje upanja je še posebej na mestu v letošnjem času priprave na veliko noč, ki je zaznamovan z zlom vojne v Ukrajini in z vsemi posledicami, ki jih vojna prinaša za njene državljane, za Evropo in za ves svet.

Vera v vstajenje in večno življenje, ki jo krepi velikonočno upanje, temelji na zgodovinskem dejstvu Kristusovega trpljenja in vstajenja od mrtvih. Gotovost, da bomo deležni neminljivega življenja, ne izhaja iz človeškega dognanja, temveč iz Božje obljube. Smrt nima zadnje besede! To oznanilo je bistvo evangeljskega sporočila in temelj verovanja. Kakor je bil obujen Gospod Jezus, bomo obujeni  tudi mi. Sveti Pavel opozori na nevarnost dvoma o tej resničnosti in poudari: »Če pa Kristus ni bil obujen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera.« In doda: »Če samo zardi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni« (1 Kor 15,14.19).

Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva prelomnica in začetek novega stanja. Jezus je vstal, da bi sam živel v nas in da bi v njem, to je z njegovo močjo in milostjo, bili že na tem svetu deležni Božjega življenja tudi mi. Slednje se bo v polnosti udejanjilo v večnosti. Ob zori velikonočnega jutra sta Peter in Janez našla grob prazne. Magdalena in druge žene so srečale vstalega Jezusa; ob lomljenju kruha sta ga spoznala tudi emavška učenca. Vstali Gospod se je zvečer prikazal tudi apostolom v zgornji izbi, nato pa še drugim učencem v Galileji.

Tudi mi smo ob premišljevanju evangeljskih poročil povabljeni, da Vstalega prepoznamo v konkretnih življenjskih okoliščinah, ga sprejmemo v svoja življenja kot sopotnika, ki ima z nami sočutje in nas vodi v polnost življenja.«

S to željo, da bi Vstalega prepoznali v konkretnih življenjskih okoliščinah, da bi ga sprejeli v svoja življenja kot sopotnika, da bi svoja življenja gradili na zanesljivem temelju upanja, ki je Vstali Kristus, vam voščimo veselo in blagoslovljeno alelujo Kristusovega vstajenja.

vaši duhovniki

ŠMARSKI ZVONČEK: Od 27. do 30. aprila je romanje v Međugorje, zato bodo v prihodnji številki našega »Zvončka« oznanila za 14 dni. Kdor bi želel naročiti, da bi bila sv. maša brana v času od 25. aprila do 8. maja naj to stori najpozneje do četrtka, 21. aprila. Hvala za razumevanje.

 

VEROUK

V velikonočni osmini ni verouka. Verouk bomo spet imeli v ponedeljek, 25. aprila.

 

BLAGOSLOV MOTORJEV: Danes si ne moremo predstavljati življenja brez prometnih sredstev in prav je, da ta sredstva tudi blagoslavljamo. Ob godu sv. Krištofa, ki je zavetnik šoferjev navadno blagoslavljamo avtomobile. Blagoslov motorjev pa je običajno na začetku motoristične sezone, zato bo v  nedeljo, 24. aprila po sv. maši, ki je ob 10.15 uri blagoslov motorjev. Motoriste lepo vabim k sv. maši. Z blagoslovom se želimo Bogu zahvaliti za to prevozno sredstvo in ga obenem prosimo, da varuje vse tiste, ki so udeleženi v prometu. 

 

ORATORIJ: Oratorij je mladinski prostovoljski počitniški program za otroke, ki deluje po pedagoških načelih don Boskovega preventivnega sistema. Glavni protagonisti programa so mladi prostovoljci – animatorji. Letos bomo na oratoriju spoznavali sv. Ignacija Lojolskega, saj obhajamo 500-letnico njegovega spreobrnjenja. Oratorij bo od 4. do 8. julija. Lepo vabljeni.

 

ROMANJE V MEĐUGORJE: Še je nekaj prostih mest, zato ste še vabljeni na romanje v Međugorje od 27. do 30. aprila 2022. Prijave sprejema Marinka na tel. št. 031/658 455. Cena romanja je 135€. Akontacija je 50€. Lepo vabljeni.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu aprilu za naše svetišče in veroučne prostore skrbijo verniki iz Vrha in Močel.