VELIKI TEDEN

Zadnji teden postnega časa se imenuje veliki teden. Upravičeno, saj so vsi dnevi tega tedna veliki. Začenja se s cvetno nedeljo, ko blagoslavljamo zelenje in s procesijo v cerkev ponazarjamo Kristusov slovesni prihod v Jeruzalem in vstop v velikonočno skrivnost, kar naznanja branje pasijona. Veliki teden še posebej zaznamuje velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki petek, velika sobota. Višek našega praznovanja pa je velika noč, ko se spominjamo, da je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih.

Drage župljanke in župljani. V velikem tednu ste še posebej vabljeni v našo župnijsko cerkev k bogoslužju, obisku božjega groba, skupni in osebni molitvi.

V velikem tednu ste tudi vabljeni k velikonočni sveti spovedi. Možnost za sv. spoved bo vsak večer pol ure pred večerno sveto mašo. Svete maše v tem tednu so ob 19. uri.

VEROUK: V velikem tednu in tudi v tednu po veliki noči ni verouka. So pa vsi veroučenci in starši vabljeni k velikonočnemu tridnevju, to še posebej velja za prvoobhajance in birmance

 

PROŠNJA ZA VELIKONOČNE DOBROTE: Na veliko noč zjutraj, ob 7. uri je vstajenjska procesija. Pri vstajenjski velikonočni sv. maši sodeluje kar nekaj ljudi, ki prispevajo svoj delež k lepoti in veličini tega velikonočnega jutra. Vse te sodelavce želimo pogostiti. Na vas se obračam s prošnjo za dobrote, ki spadajo k velikonočnemu žegnu. Darove lahko prinesete v župnišče v četrtek pred večernimi obredi ali v soboto med 9.00 in 12.00 uro. Bog vam povrni za vašo dobroto.

 

VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE: Na veliki četrtek dopoldan, ob 9. uri je v stolnici »krizmena maša« pri kateri škof blagoslovi krstno in bolniško olje, skupaj z duhovniki pa posveti krizmo. Z večerno sv. mašo ali spominom na zadnjo večerjo se začenja sveto velikonočno tridnevje, ki je vrhunec vsega liturgičnega leta. Slovesna večerna sv. maša, ki jo bomo obhajali ob 19. uri je spomin na postavitev sv. evharistije in mašniškega posvečenja. Posebna značilnost te maše je obred umivanja nog kot znamenje medsebojne ljubezni in služenja. Po maši je kratka molitvena ura za duhovne poklice in nato se Najsvetejše prenese v stransko kapelo sv. Mihaela, kot spomin na to, da je Jezus noč iz velikega četrtka na veliki petek preživel v ječi.

 

VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLJENJA

Ta dan ni evharistične daritve, ker je bil Jezus na križu »duhovnik, oltar in jagnje obenem«. Ta da je strogi in zapovedan post. Kristjani smo na veliki petek še posebej povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja.

Ob 15. uri, torej ob uri, ko Jezus umre na križu je v župnijski cerkvi molitev križevega pota.

Ob 19. uri pa ste lepo vabljeni k obredom velikega petka, ki je sestavljeno iz treh delov: opravila Božje besede, češčenja križa, kjer naj bi vsi slišali: »Glejte les križa, na katerem je viselo zveličanje sveta!« in sv. obhajila.

Po bogoslužju se Najsvetejše prenese v božji grob, kjer je osebna molitev.

 

VELIKA SOBOTA – OBISK BOŽJEGA GROBA – BLAGOSLOV JEDIL

Ob 7. uri je blagoslov ognja, nato je skozi ves dan v božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše. zato lepo vabljeni k molitvi in češčenju. Od 9. ure naprej je blagoslov velikonočnih jedil kot zahvala za vse velike Božje darove, ki izhajajo iz velike noči in kot priprava na družinsko velikonočno veselje.

Ob 19. uri pa ste lepo vabljeni k velikonočni vigiliji, to je slovesnemu bogoslužju, ki nas bo skozi lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči.

 

MOLITVE PRI BOŽJEM GROBU

8.00 – 9.00: Šmarje, Dvor, Sotensko, Zastranje

9.00 – 10.00: Kamenik, Cerovec, Dragomilo, Dol, Koretno, Konuško

10.00 – 11.00: Vodenovo, Vrh, Močle

11.00 – 12.00: Vinski vrh, Ješovec, Šerovo

12.00 – 13.00: Brecljevo, Jazbine, Gaj

13.00 – 14.00: Globoko, Zadrže

14.00 – 15.00: Predenca, Korpule

15.00 – 16.00: Senovica, Predel

16.00 – 17.00: Stranje, Belo, Bobovo, Preloge, Mala Pristava

17.00 – 19.00: vabljeni vsi

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

  9.00 – sv. Rok

  9.00 – Globoko (kapela)

10.00 – sv. Tomaž

10.00 – kulturni dom

11.00 – župnijska cerkev

12.00 – župnijska cerkev

13.00 –  sv. Lovrenc

14.00 – sv. Miklavž

15.00 – sv. Barbara

15.00 – dom upokojencev

16.00 – župnijska cerkev

17.00 – župnijska cerkev

 

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Kristusova velika noč je tudi naša velika noč, dan nepopisnega veselja, saj je Kristus s svojo smrtjo uničil našo smrt in s svojim vstajenjem zagotovil naše vstajenje. To je vsebina ne le ene nedelje ali osmine po njej, marveč vseh nedelj, vsega leta. Središče praznovanja velikonočnega dogodka je vstajenjska procesija in sveta maša. Ob 7. uri bo vstajenjska procesija po običajni poti, nato slovesna sveta maša. Prav tako bosta praznični maši še ob 9. in ob 10.15 uri.

 

ORATORIJ: Oratorij je mladinski prostovoljski počitniški program za otroke, ki deluje po pedagoških načelih don Boskovega preventivnega sistema. Glavni protagonisti programa so mladi prostovoljci – animatorji. Letos bomo na oratoriju spoznavali sv. Ignacija Lojolskega, saj obhajamo 500-letnico njegovega spreobrnjenja. Oratorij bo od 4. do 8. julija. Lepo vabljeni.

 

ROMANJE V MEĐUGORJE: Vabljeni na romanje v Međugorje od 27. do 30. aprila 2022. Prijave sprejemamo v župnijski pisarni ali na tel. št. 031/658 455 (Marinka). Cena romanja je 135€. Akontacija je 50€. Lepo vabljeni.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu aprilu za naše svetišče in veroučne prostore skrbijo verniki iz Vrha in Močel.