DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA

V petek, 7. januarja smo imeli uvodno, informativno srečanje Delavnice molitve in življenja.

Delavnica ima 14 vsebinskih srečanj. Srečali se bomo enkrat tedensko po dve uri.

Srečanja potekajo ob petkih in se začnejo ob 18.45 uri.

Lepo vabljeni! Pridite, naučimo se moliti, da se bomo naučili živeti!

Delavnico vodita Sonja Topler in Lidija Slemenšek.

BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMA

Od 10. do 17. januarja bo božični blagoslov domov potekal po naslednjem dnevnem redu.

ponedeljek, 10. 1. ob 9.00 – del Šerovega, Jazbina, Spodnji Štomašek, Brecljevo

torek, 11. 1 ob 9.00 – Mala Pristava, Belo, Lešje

sreda, 12. 1. ob 12.00 Šmarje trg do Tašnerjevih

četrtek, 13. 1. ob 9.00 – Sv. Rok, Predenca,  Zgornji Štomašek, Brecljevo

petek, 14. 1. ob 9.00 Bobovo, Preloge

sobota, 15. 1. ob 9.00 – Šmarje, Novo naselje

nedelja, 16. 1. ob 12.00 – Sončna ul., Murnova ul., Vegova ul, Cvetlična ul, Gallusova ul., Ul. na livado

ponedeljek, 17. 1. ob 9.00 – Dragomilo, Dol, Borovje, Kamenik, Zg. Cerovec

V blokih je blagoslov po dogovoru. Vaš dar ob božičnih blagoslovih je namenjen za obnovo naše župnijske cerkve. V letu 2022 se bo naredila fasada na cerkvi, zaključila obnova zvonice, restavriral glavni oltar, … Bog povrni za vaš dar.

 

VEROUK: Z veroukom bomo začeli po končanem božičnem blagoslovu domov. G. Marko bo začel z veroukom 24. januarja, župnik pa 31. januarja. V tem času še posebej vabljeni veroučenci k obisku nedeljske sv. maše. Povabljeni so tudi, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

 

Tečaj ALFA – 8. razred

V petek, 14. januarja ob 18. uri za veroučence 8. razreda poteka tečaj ALFA.

 

VERSKI TISK V LETU 2021

Lepo vabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk. Celoletne naročnine za verski tisk znašajo: Družina do konca januarja 130€, kasneje 140,10€, izvod pa bo 2,70€.Ognjišče v župnišču 35€, po pošti pa 36,50€;

Misijonska obzorja 9€.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.