DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA

V Delavnicah molitve in življenja želimo vsaditi v srca ljudi živega Boga. Ob premišljevanju Božje besede in različnih molitvenih načinih ter življenju v duhu srečanj korak za korakom preraščamo notranjo tesnobo in nemir, strah in žalost …

Delavnice so odprte za vse: za vernike, za tiste, ki Boga še ne poznajo, za oddaljene od Cerkve … prisrčno vabljeni prav vsi odrasli.

Delavnica ima 14 vsebinskih srečanj + uvodno srečanje + t. i. puščavo (zaključek). Srečali se bomo enkrat tedensko po dve uri.

V petek, 7. januarja 2022, ob 18.45 bo v veroučni učilnici pri župnišču uvodno, informativno srečanje, kjer boste izvedeli še več o sami Delavnici in njeni vsebini. 

Pridite, naučimo se moliti, da se bomo naučili živeti! 

Voditeljici: Sonja Topler in Lidija Slemenšek

BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMA

V nedeljo, 26. decembra smo začeli z božičnimi blagoslovi domov. V tem tednu, od 2. do 9. januarja bo božični blagoslov domov po naslednjem dnevnem redu.

nedelja, 2. 1. ob 12.00 –  Urleb, Vinski vrh

torek, 4. 1. ob 9.00 – Globoko

sreda, 5. 1. ob 9.00 Šerovo, Konuško, Koretno

četrtek, 6. 1. ob 9.00 – Vodenovo, Krčevine

petek, 7. 1. ob 12.00 – Korpule, Gaj

V ponedeljek 3. 1., soboto, 8. 1., in v nedeljo, 9. 1. tukaj ni blagoslovov, ker imam blagoslove v župniji Sladka Gora.

V blokih je blagoslov po dogovoru. Vaš dar ob božičnih blagoslovih je namenjen za obnovo naše župnijske cerkve. V letu 2022 se bo naredila fasada na cerkvi, zaključila obnova zvonice, restavriral glavni oltar, … Bog povrni za vaš dar.

 

VEROUK Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 23. januarja. Veroučenci so v tem času še posebej vabljeni k obisku nedeljske sv. maše. Povabljeni so tudi, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

 

PRVA SOBOTA V MESECU:Po sv. maši je češčenje Najsvetejšega do 21. ure.

 

STATISTIKA: Ob koncu leta običajno pogledamo nazaj na prehojeno pot in si poskušamo priklicati v spomin najpomembnejše dogodke, ki so se nas še posebej dotaknili in zaznamovali. Na neki način naredimo inventuro. Prav gotovo je letošnje leto zaznamovalo našo župnijo menjava župnika. Dosedanjemu župniku Tadeju se iskreno zahvaljujem za vso njegovo pastoralno vnemo in gospodarno upravljanje z župnijo. V matičnih knjigah naše župnije je za 2021 zapisano tole:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 43 krstov: 25 dečkov in 18 deklic, lani pa je bilo krščenih 26 otrok, leta 2011 pa 51 otrok.

13 otrok je bilo rojenih v cerkveno zakonski zvezi, 4 v civilno zakonski, 26 otrok pa v izven zakonski skupnosti. 35 otrok je bilo krščenih v starosti enega let, 8 pa v starosti od 2 do 6 let. 10 otrok je bilo krščenih iz drugih župnij.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ne moremo prejeti nobenega drugega zakramenta. Starši bodite dober kažipot svojim otrokom in jih še naprej vzgajajte v krščanskem nauku.

Poročna knjiga: V poročni knjigi naše župnije je za leto 2021 vpisanih 6 porok, v letu 2020 pa dve. Leta 2011 je zakrament sv. zakona sklenilo 5 parov, leta 2016 pa 12 parov.

Korona čas naj ne bo ovira, da kandidati za prejem zakramenta sv. zakona ne bi stopili na pot zakonskega življenja. Dragi zakonci! Bodite spodbuda, da bodo tisti, ki se odločajo za skupno pot tudi stopili na pot zakonskega življenja.

Mrliška knjiga: V letu 2021 je bilo kar 58 cerkvenih pogrebov (24 moških in 34 žensk). Leta 2020 je bilo tudi 58 cerkvenih pogrebov, leta 2011 pa 29.

Sprevidenih je bilo 10 ljudi, 48 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je bila 81,8 let, umrlih moških pa 68,6 let. Najstarejša ženska je bila stara 94, najmlajša pa 60 let. Najstarejši moški je bil star 91, najmlajši pa 22 let.

Zaradi epidemičnih razmer so še naprej pogrebi s sv. mašo na pokopališču. Molimo za naše drage rajne. Naj počivajo v miru.

V preteklem letu je v naši župniji zakrament sv. birme prejelo 50 birmancev in birmank. K sv. obhajilu pa je prvič pristopilo 48 otrok.

Na gospodarskem področju se od leta 2017 vsi napori vlagajo v obnovo župnije. V preteklem letu so se naredile nove klopi, fasada pročelja cerkve, vrata, daritveni oltar in ambon, nabavila sta se ekrana za projekcijo pesmi, … Vse to nas je stalo okoli 133.600. Ob vseh teh delih pa so potrebna še tudi razna druga vzdrževalna dela. Z veseljem lahko zapišem, da nimamo dolgov in vse, kar je bilo do sedaj narejeno je tudi poravnano.

V tem letu, ko bo blagoslov cerkve je potrebno še narediti fasado na cerkvi, ki nas bo po predračunu stala okoli 100.000€, obnoviti glavni oltar s tabernakljem, zakristijo, spovednico, … Zbrati bomo morali še okoli 130.000 €. Iskrena Bog povrni za vsak vaš dar, ki ga namenite za obnovo cerkve oz. za potrebe župnije.

Iskrena hvala tudi za vse darove, ki jih namenjate ob blagoslovu domov, saj so namenjeni za obnovo cerkve.

 

PRATIKA, MARIJANSKI KOLEDAR in LISTNI KOLEDAR

Na razpolago sta Družinska pratika (6,50eur), Marijanski koledar (2,50 eur) in listni koledar (0,70€)

 

VERSKI TISK V LETU 2021

Lepo vabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk. Celoletne naročnine za verski tisk znašajo: Družina do konca januarja 130€, kasneje 140,10€, izvod pa bo 2,70€. Ognjišče v župnišču 35€, po pošti pa 36,50€; Misijonska obzorja 9€.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.

 

OB ZAČETKU NOVEGA GOSPODOVEGA LETA 2022 VAM ŽELIMO, DA BO TO PRIHAJAJOČE LETO BLAGOSLOVLJENO, OBDANO Z ZDRAVJEM IN Z VSEM DOBRIM, KAR JE POTREBNO ZA LEPO ŽIVLJENJE.

vaši duhovniki