ZAHVALNA NEDELJA

V Svetem pismu beremo: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota« (1 Krn 16,34).

Ob zahvalni nedelji nas ta Božja beseda še posebej nagovori, saj smo na zahvalno nedeljo še posebej spodbujeni, da se z vsem srcem zahvalimo Bogu in ljudem za vse dobro, kar smo prejeli.

Biti hvaležen ne pomeni samo to, da rečemo drugemu: »HVALA TI«, ampak pomeni imeti držo, ki bogati in plemeniti naše medsebojne odnose. Marsikomu se zdi samo po sebi umevno, da ima vse to kar ima, da mora to imeti, da mu to pripada, … zato se morda tudi sprašuje, zakaj bi se moral za vse to, kar imam zahvaljevati, saj mi vse to pripada.

Če pa pogledamo nekoliko bolj v globino srca, v globino našega življenja, naših medsebojnih odnosov in materialnih dobrin, ki smo si jih v življenju pridobili in ustvarili, potem hitro ugotovimo, da vsega tega ne bi bilo, če ne bi bili zdravi, če ne bi imeli službe, če se v družini ne bi razumeli, če ne bi bilo medsebojnega sodelovanja, če ne bi bilo dobrih vremenskih pogojev, ….

Zahvalna nedelja je lepa priložnost, da izrečem besedo zahvale vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije.

Iskreno se zahvaljujem dosedanjemu župniku g. Tadeju Linasiju, ki je 11 let med vami oznanjal Božjo besedo, za njegovo pastoralno zavzetost, pričevanje in pogum, da je začel z obnovo naše župnijske cerkve. Želim mu obilo Božjega blagoslova na novem delovnem mestu v stolni župniji Celje – Sv. Danijel.

Iskreno se zahvaljujem sobratoma Janezu Kozincu in Janezu Zupancu, ki po svojih močeh pomagata pri pastoralnem delu v naši župniji: za daritev sv. maše, za delitev zakramentov, za vodenje biblične skupine, za pripravo župnijskega glasila, za lepo in prijetno sobivanje v župnišču. Zahvaljujem se tudi »propedevtikom«, ki s svojo mladostjo in veseljem prinašajo svežino v župnišče.

Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevcem in pevkam odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora, cerkvenemu pevskemu zbora Amani, otroškemu cerkvenemu pevskemu zboru in vsem njihovim voditeljem. Še posebej se zahvaljujem vsem organistkam in organistu ter zborovodkinjam, kitaristom, bralcem božje besede, ministrantom. Hvala vsem članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem, pastoralnemu asistentu in katehetu Marku, mežnarju Vanču, g. Nacu in vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naših cerkva in veroučnih prostorov, za pranje bogoslužnega perila. Iskreno se zahvaljujem sodelavkam in sodelavcem Župnijske Karitas. Hvala animatorjem, mladincem in vsem, ki prispevate svoj delež za lep in dober potek oratorija, za pripravo in vodenje »Alfe« za birmance in veroučence 8. razreda, za vodenje sobotnih srečanj s prvoobhajanci in še …

Hvala članom gradbenega odbora in nadzorniku Vinku za skrb in sodelovanje pri obnovi župnijske cerkve. Hvala vsem, ki nedeljo za nedeljo darujete svoj dar za potrebe župnije in s svojimi nedeljskimi darovi vzdržujete in podpirate obnovo župnijske cerkve. Hvala vsem dobrotnikom, ki prispevate dar za obnovo cerkve.

Hvala vsem, ki priskočite na pomoč pri delovnih akcijah: pri košnji okoli kapelic k sv. Roku, pri vzdrževanju in urejanju vinograda, za urejenost okoli župnišča in še kje. Iskrena hvala vsem, ki nam duhovnikom osebno storite kaj dobrega in skrbite za nas. Hvala družinam, ki nam nudite prehrano. Hvala za likanje in za vse dobrote, ki se znajdejo v zamrzovalniku. Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.                                                   hvaležni župnik Damjan

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedeljek, 8. novembra ob 19. uri vabim člane ŽPS in ključarje na redno mesečno molitveno srečanje, ki bo v prostorih veroučne učilnice pri župnišču.

 

SESTANEK za starše 8. razredaV torek, 9. novembra ob 18. uri v župnijski cerkvi sestanek s starši veroučencev 8. razreda. Dragi starši lepo vabljeni. 

 

PRIREDITEV POZDRAV VINU

Društvo vinogradnikov Trta vabi v nedeljo, 14. novembra na prireditev pozdrav vinu. Ob 10.15 uri bo sveta maša z blagoslovom vina. Lepo povabljeni.

 

SVETOPISEMSKO SREČANJE

V sredo, 10. novembra ob 19.30 uri lepo vabljeni na biblično srečanje, ki bo v prostoru  veroučne učilnice. Srečanja se je možno udeležiti tudi preko računalniške povezave Zoom. Kdor bi želel spremljati na ta način, naj pošlje “pozdrav” na: janez.kozinc@gmail.com

 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR

V župnijski pisarni oz. v zakristiji sta na razpolago Pratika (6,50eur) in Marijanski koledar (2,50 eur).

 

OBVESTILO

Veroučenci 4. in 5. razreda imajo do nadaljnjega verouk v spodnji učilnici.

 

VABILO NA KONCERT

Dom sv. Jožef Celje vabi na koncert iz sklopa »Glasba na hribu«.
Na čembalu
se bo z glasbenim izborom predstavila naša župljanka in vsestranska glasbenica Petra Bračko. Koncert bo v nedeljo, 14. novembra, ob 17. uri, v cerkvi sv. Jožefa Celje.Za vstop na koncert je potrebno izpolnjevati pogoj PCT in nositi zaščitno masko.Vstop prost – prostovoljni prispevki – vabljeni!

 

FILM O BL. A. M. SLOMŠKU

Anton Martin Slomšek je kot osebnost prisoten v zavesti vseh Slovencev, obenem pa je zgodovinska oseba, ki presega meje Slovenije tako s svojim delovanjem kot tudi pomembnostjo. Poznavanje pomembnih zgodovinskih osebnosti, ki ne nagovarjajo samo s svojim delom, ampak tudi z življenjskim zgledom, ki poživlja kulturo in spodbuja posameznika, da naredi premik k svetosti tudi sam.

Zato smo se odločili, da s Studiem Siposh posnamemo film, ki bi Slomška približal mladim generacijam, obenem pa celotni slovenski javnosti obudi zavest, kako pomemben je bil Slomšek za Slovenijo, ki jo poznamo danes.

Nastanek filma zahteva ogromno truda in časa, s čimer so povezani tudi veliki finančni stroški. Za podporo filma se obračamo tudi na vas in upamo, da s skupnimi močmi zagotovimo produkcijo tega pomembnega filmskega spomenika.

  1. Ivan Štuhec in David Sipoš

Podatki za nakazilo

Vikariat Antona Martina Slomška

Vrbanska cesta 30

2000 Maribor

TRR: SI56 2900 0005 2720 812 (UniCredit banka)

SWIFT:BACXSI22
namen: film o Slomšku

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV: V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega.