PRAZNIK VSEH SVETIH IN MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

V ponedeljek, 1. novembra obhajamo praznik Vseh svetih. To je dan, ko se še posebej spominjamo naših dragih rajnih. Vabim vas k prazničnemu bogoslužju, ki bo po nedeljskem dnevnem redu. Popoldne ob 15. uri je v župnijski cerkvi molitev za rajne za katere boste namenili spomine, nato je blagoslov grobov. Zvečer ob 18. uri ste lepo vabljeni v župnijsko cerkev k molitvi rožnega venca za naše rajne.

 

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH – VERNIH DUŠ DAN

V torek, 2. novembra je vernih duš dan. Sveti maši sta ob 9. in 18. uri. Lepo vabljeni k sveti maši in molitvi za rajne.

 

PRVI ČETRTEK: V četrtek pred prvim petkom ste ob 17.30 uri vabljeni k molitvi za duhovne poklice in nato k sv. maši.

 

PRVI PETEK v MESECU: Na prvi petek v mesecu vabljeni k sv. maši ob 9. in 18. uri. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVA SOBOTA: Po večerni sv. maši lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim. Na začetku se zmoli rožni venec za konec epidemije koronavirusa COVID-19, za edinost in mir v narodu, za edinost v Cerkvi in nato osebna adoracija. Sv. Rešnje Telo je izpostavljeno do 21. ure.

 

PRVA NEDELJA: Prihodnja nedelja, 7. november, je prva nedelja v mesecu, zato je tudi namenska nabirka – »ofer« za obnovo naše župnijske cerkve. Po dogovoru s kamnosekom se v drugem tednu v novembru postavi daritveni oltar in ambon. Prav tako se naj bi v tem času uredila vrata.

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ob prvih nedeljah in tudi drugače namenjate svoj dar za obnovo naše cerkve.

ZAHVALNA NEDELJA – 7. november

Ob zahvalnih nedeljah ste vabljeni k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«.

V času maš ob zahvalnih nedeljah lahko darujemo hrano za ljudi v stiski (osnovna živila: moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava).

Darove prinesete v cerkev in jih položite k oltarju. Lahko pa jih tudi prinesete na Karitas in sicer ob sredah med 17. in 18. uro. Hvala za Vaš dar.

V nedeljo, 7. novembra obhajamo ZAHVALNO NEDELJO. V župnijski cerkvi se bomo pri vseh svetih mašah zahvalili Bogu in Mariji za darove zemlje in dela človeških rok.

Ob 11.30 uri obhajamo zahvalno sv. mašo tudi pri SV. ROKU. Lepo vabljeni k sv. Roku.

 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR: V župnijski pisarni oz. v zakristiji sta na razpolago Pratika (6,50eur) in Marijanski koledar (2,50 eur).

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV: V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega.

Vernikom iz Prelog, Bobovega in Male Pristave se zahvaljujem, da ste v mesecu oktobru skrbeli za župnijsko cerkev in veroučne prostore.