SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM

Svete maše z ljudstvom in obhajanje drugih bogoslužij, sv. krst, sv. zakon in pogrebi s svetimi mašami, so zopet dovoljene. Upoštevajmo priporočila in varujmo svoje zdravje, zato pri sveti maši v cerkvi nosimo maske, razkužujmo roke in držimo medosebno razdaljo.

 

PETJE PRI SVETI MAŠI

Ljudsko petje pri sveti maši je zopet dovoljeno, zborovsko pa še ne.

ŠMARNICE V MESECU MAJU

Mesec maj nas vabi k šmarnični pobožnosti. Šmarnice za odrasle bodo pri jutranjih svetih mašah. Šmarnice za  otroke so na spletu.

 

NAŠI RAJNI

Umrla je Olga Špiljak iz Dvora. Pogrebna sveta maša v avli vežice in pogreb bo v torek ob 15. uri. Umrla je Milka Hrovat iz Grajskega Loga. Pogrebna sveta maša v avli vežice in pogreb bo v troek ob 14. uri. Spomnimo se rajnih v molitvi.

 

VEROUK

V mesecu maju bomo pričeli z veroukom. V veroučnih skupinah bodo samo veroučenci iz istega razreda.

 

PRIPRAVE NA ZAKRAMENT SVETE SPOVEDI IN PRVEGA SVETEGA OBHAJILA

Prosim pa vse starše, da v mesecu maju v pripravo vključite molitev, sveto mašo nedeljsko ali med tednom, pripravite se na sveto spoved kod družina. Verouk bo potekal po razredih kot je bilo na urniku, Slovesnost prve svete spovedi in prvega svetega obhajila bo razdelili v tri skupine, da bo lažje in bomo v čim večji meri varovali zdravje. Slovesnosti prvih svetih obhajil bodo: za 3. a. razred v nedeljo 6. junija ob 12.00 uri, za 3. b. razred v nedeljo 13. junija ob 12.00 uri in za 3. c. razred v nedeljo 20. junija ob 12.00 uri. Prosim za razumevanje in sodelovanje.

 

PRIPRAVE NA ZAKRAMENT SVETE BIRME

Sveta birma bo v soboto 19. junija. Razdeljena bo na dva termina ob 10. uri in ob 12. uri. Ker devet dnevnica v enem sklopu ne bo mogoča, bo po skupinah, ki bodo narejene pri verouku. Vabim vse birmance, njihove starše in botre, da prihajate k sveti maši ob nedeljah ali med tednom, ter tako skupaj delamo duhovno pripravo na sveto birmo.

 

PRVI ČETRTEK: Četrtek je prvi v mesecu, vabljeni k molitvi in sveti maši za duhovne poklice.

 

PRVI PETEK: Petek je prvi v mesecu, sveti maši bosta ob 9. in 19. uri. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

ŠMARNICE PRI DOLENČEVI KAPELI

V nedeljo povabljeni ob 16. uri na šmarnice k Dolenčevi kapeli v Dragomilo.

 

ČIŠČENJE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu maju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Zastranja in Šmarja.

 

POČITNIŠKO ORATORIJ ZA OTROKE: Od 5. do 9. julija bo potekal počitniško oratorij za otroke. Drugi termin oratorija bo 23. do 27. avgusta. Na oratorij sprejemo do 50 otrok.