SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM

Svete maše z ljudstvom in obhajanje drugih bogoslužij, sv. krst, sv. zakon in pogrebi s svetimi mašami, so zopet dovoljene. Upoštevajmo priporočila in varujmo svoje zdravje, zato pri sveti maši v cerkvi nosimo maske, razkužujmo roke in držimo medosebno razdaljo.

 

PETJE PRI SVETI MAŠI

Ljudsko petje pri sveti maši je zopet dovoljeno, zborovsko pa še ne.

 

NEDELJSKE SVETE MAŠE

Da bi omogočili vsem, ki se želite udeleževati nedeljski svetih maš, je na voljo pet svetih maš: sobotna večerna ob 19. uri in v nedeljo ob 7., 9., 10.15, in zvečer ob 19. uri. Res lepo povabljeni k sveti maši.

 

NAŠI RAJNI

Umrl je Roman Jager iz Šmarja. Pogreb in nato pogrebna sveta maša v župnijski cerkvi bo v sredo ob 16. uri. Spomnimo se rajnega v molitvi.

 

ŠMARNICE V MESECU MAJU

Mesec maj nas vabi k šmarnični pobožnosti. Šmarnice za odrasle bodo pri jutranjih svetih mašah. Šmarnice za  otroke pa bodo preko spleta.

 

PRAZNIK SV. JOŽEFA, DELAVCA

V sobot je 1. maj, praznik sv. Jožefa Delavca. Sveta maša bo ob 9. uri pri sv. Roku. Lepo vabljeni.

 

VEROUK

V mesecu maju bomo pričeli z veroukom. V veroučnih skupinah bodo samo veroučenci iz istega razreda.

 

PRVA SOBOTA

Sobota je prva v mesecu, po večerni sveti maši povabljeni k češčenju Najsvetejšega do 22. ure.

 

PRVA NEDELJA

Nedelja je prva v mesecu, vaš dar bo namenjen za obnovo župnijske cerkve. Bog vam povrni.

 

ČIŠČENJE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu maju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Zastranja in Šmarja.

Vernikom iz Vrha in Močel, ki so v mesecu aprilu skrbeli za čiščenje cerkve ter veroučnih prostorov se lepo zahvaljujemo.