SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM

Svete maše z ljudstvom in obhajanje drugih bogoslužij, sv. krst, sv. zakon in pogrebi s svetimi mašami, so zopet dovoljene. Upoštevajmo priporočila in varujmo svoje zdravje, zato pri sveti maši v cerkvi nosimo maske, razkužujmo roke in držimo medosebno razdaljo.

 

NEDELJSKE SVETE MAŠE

Da bi omogočili vsem, ki se želite udeleževati nedeljski svetih maš, bo od prihodnje nedelje naprej sveta maša tudi ob nedeljah zvečer ob 19.00 uri. Tako bo na voljo več nedeljskih svetih maš in sicer že sobotna večerna sveta maša je že nekaj časa kot nedeljska in potem  v nedeljo ob 7.00, 9.00, 10.15 in zvečer ob 19.00. uri. Res lepo povabljeni k sveti maši.

VEROUK: Verouk se še vedno izvaja na daljavo. Spodbujam in vabim starše in veroučence, da skupaj predelujete veroučna gradiva, ki jih najdete na spletni strani(zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK), nekaterim pa je poslano v njihov e-naslov. Povabljeni tudi k sveti maši.

 

VEROUČNO SREČANJE NA SPLETU ZA VEROUČENCE 9. RAZREDA

V petek ob 19. uri bodo veroučenci 9. razreda povabljeni na veroučno srečanje preko spleta. Prosimo za odzivnost in sodelovanje.

 

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE

»Pripadaj, išči in se odloči« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga bomo v Cerkvi na slovenskem obhajali današnje nedelje (18.4) do  prihodnje nedelje (25. 4), ko je v vesoljni cerkvi svetovni molitveni dan za duhovne poklice. V tem tednu povabljeni k molitvi in sveti maši, pol ure pred vsako sveto mašo bo pred Najsvetejšim molitev za nove duhovne poklice.

Geslo letošnjega tedna molitve za duhovne poklice je v izziv tako za molivce za nove duhovne poklice kot tudi za tiste, ki jih Bog kliče v duhovni poklic.

»PRIPADAJ!«

  • je klic odraslim, da bi v konkretni skupnosti gradili odnose, ki bodo ugodno okolje za rast duhovnih poklicev. Pripadaj župniji, pripadaj kateremu od malih občestev, pripadaj skupini molivcev za duhovne poklice, pripadaj krogu živih župnijskih sodelavcev … in daj na razpolago svoj čas in svoje talente.
  • je klic mladim, da bi »vstali iz kavča svojega udobja« in prestopili v krog pogumnih Jezusovih prijateljev, v krog mladih, ki se ne zadovoljijo s plehkim površinskim življenjem, temveč so pripravljeni sprejeti nase napore, se spustiti v globino, da bi lahko zaslišali njim namenjeni »klic večne Ljubezni«, ter nanj pogumno odgovorili.

»IŠČI«

  • je klic mladim, naj spoznavajo svoje bistvo, prejete darove, svoje meje … da bi spoznali Božji načrt za svoje življenje. Da bi vztrajali, iskali, dokler ne najdejo mesta in poslanstva, ki ga je Bog zanje pripravil!
  • je klic odraslim, da ne bi mirovali, temveč bi stalno iskali, kako pomagati mladim, da bi lažje prepoznali svojo poklicanost; da bi iskali in pridobivali nove molivce, nove sodelavce pri delu za poklice, za spremljanje mladih …

»ODLOČI SE«

  • je klic mladim, da svoje življenje izročijo v Božje roke; klic, da se »ločijo od hotela mama«, ne odlašajo s svojo življenjsko odločitvijo ali je ne prepuščajo življenjskemu toku, temveč se pogumno podajo na pot razločevanja življenjske poklicanosti ob izkušenem duhovnem spremljevalcu ali spremljevalki; je klic, da potem, ko so dovolj časa posvetili razločevanju in prečiščevanju poklica, naredijo dokončno odločitev in jo pogumno uresničijo.
  • je klic odraslim, da se ločijo od neke brezbrižnosti, mlačnosti, nezanimanja … ter se odločijo, da bodo soustvarjali in oblikovali skupnost, ki bo ugoden prostor, v katerem bodo mladi lahko prepoznavali svojo osebno poklicanost in morebiten duhovni poklic.

 

ŽUPNIJSKO OBČESTVO PREBUJA DUHOVNE POKLICE

Poklice bo prebujalo občestvo, ki je živo – dejavno! Župnijsko občestvo pospešuje duhovne poklice predvsem s ‘pristnim krščanskim življenjem’. Duhovni poklici so najbolj zanesljivo znamenje živosti nekega občestva.

Poklice bo prebujalo občestvo, ki moli! Duhovni poklici so zastonjski Božji dar, a obenem sad goreče molitve občestva, saj za prejem daru poklica Bog želi človekovo sodelovanje. Pomembno je, da sodeluje celotno občestvo: družine, otroci in mladi, člani Molitvene zveze, bolni in trpeči …

Poklice bo prebujalo občestvo, ki kliče! Verujemo, da Bog tudi danes kliče zadosti delavcev v svoj vinograd, vendar mnogi Božji glas preslišijo. V skrbi, da bi mladi slišali Božji glas, jih izrecno in osebno povabimo, naj prisluhnejo, kam jih kliče Bog. Ne bojimo se predlagati naj razmislijo o morebitnem poklicu v duhovniško ali posvečeno življenje.

Poklice bo prebujalo občestvo, ki je misijonsko! Župljani, ki so resnično srečali Jezusa in spoznali njegovo Božjo ljubezen, ne bodo mirovali, dokler ga ne spoznajo in osebno srečajo tudi drugi. Za to bodo dali na voljo vse svoje moči. Iznajdljivi bodo, ko bodo vabili k molitvi za nove poklice; pogumno in drzno bodo mlade vabili, da se dajo na razpolago v različnih oblikah služenja v Cerkvi, tudi v duhovnem poklicu.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Smo v zadnji fazi obnove župnijske cerkve. V tej fazi so klopi, so tik pred zaključkom, nov daritveni oltar in ambon, glavni oltar, spovednica, oprema zakristije, restavriranje fresk pod zvonico, vhodna vrata s portalom, fasada cerkve in okolica. Korona čas je dela upočasnil, prav tako se pozna tudi pri finančnih sredstvih. Lepo naprošenih, da s svojimi darovi podprete še ta zadnji del obnove. Hvaležni smo vam za vsak vaš prostovoljni dar, ki ga lahko darujete na TRR župnije: SI56 0400 1004 6471 719 ali v župnišču. Hvala za razumevanje in pomoč.

 

SVETA MAŠA PRI SV. MIKLAVŽU PRED GODOM SV. MARKA: V soboto ob 20. uri, pred praznikom sv. Marka, bo pri sv. Miklavžu prošnja sveta maša in litanije vseh svetnikov. Prošnje procesije ne bo.

 

ČIŠČENJE CERKEV IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu aprilu čistijo župnijsko cerkev verniki iz Vrha in Močel.