SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM: Od ponedeljka 12. aprila so zopet dovoljene svete maše z ljudstvom in obhajanje drugih bogoslužij, sv. krst, sv. zakon in pogrebi s svetimi mašami. Upoštevajmo priporočila in varujmo svoje zdravje, zato pri sveti maši v cerkvi nosimo maske, razkužujmo roke in držimo medosebno razdaljo.

 

NEDELJSKE SVETE MAŠE: Da bi omogočili vsem, ki se želite udeleževati nedeljski svetih maš, bo od prihodnje nedelje dalje sveta maša tudi ob nedeljah zvečer ob 19.00 uri. Tako bo na voljo več nedeljskih svetih maš in sicer že sobotna večerna sveta maša, ki je že nekaj časa kot nedeljska in potem  v nedeljo ob 7.00, 9.00, 10.15 in zvečer ob 19.00. uri. Res lepo povabljeni k sveti maši.

 

VEROUK: Verouk se še vedno izvaja na daljavo. Spodbujam in vabim starše in veroučence, da skupaj predelujete veroučna gradiva, ki jih najdete na spletni strani(zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK), nekaterim pa je poslano v njihov e-naslov. Povabljeni tudi k sveti maši.

 

VEROUČNO SREČANJE NA SPLETU ZA VEROUČENCE 8. RAZREDA

V petek ob 18. uri bodo veroučenci 8. razreda povabljeni na veroučno srečanje preko spleta. Prosimo za odzivnost in sodelovanje.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Smo v zadnji fazi obnove župnijske cerkve. V tej fazi so klopi so tik pred zaključkom, nov daritveni oltar in ambon, glavni oltar, spovednica, oprema zakristije, restavriranje fresk pod zvonico, vhodna vrata s portalom, fasada cerkve in okolica. Korona čas je dela upočasnil, prav tako se pozna tudi pri finančnih sredstvih. Lepo naprošenih, da s svojimi darovi podprete še ta zadnji del obnove. Hvaležni smo vam za vsak vaš prostovoljni dar, ki ga lahko darujete na TRR župnije: SI56 0400 1004 6471 719 ali v župnišču. Hvala za razumevanje in pomoč.

 

 ČIŠČENJE CERKEV IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu aprilu čistijo župnijsko cerkev verniki iz Vrha in Močel.