SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM: Svete maše z ljudstvom so zopet dovoljene, ob upoštevanju vseh dosedanjih predpisov (nošenje mask, razkuževanjem rok, medosebna razdalja). 

 

SVETI KRST: Krst je lahko v krogu sorodnikov.

 

POGREB IN POGREBNE SVETE MAŠE: Cerkveni pogrebi so v krogu sorodnikov. Pogrebna sveta maša, v tem korona času, je lahko pri vežici ali pa po pogrebu v cerkvi.

 

VEROUK: Že od sredine oktobra je verouk na daljavo, zato spodbujam in vabim starše in veroučence, da skupaj predelujete veroučna gradiva, ki jih najdete na spletni strani(zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK), nekaterim pa je poslano v njihov e-naslov. Povabljeni tudi k sveti maši.

 

VEROUČNO SREČANJE NA SPLETU ZA VEROUČENCE 9. RAZREDA: V petek ob 19. uri bodo veroučenci 9. razreda zopet povabljeni na veroučno srečanje preko spleta. Ker gre to v sklop priprave na sveto birmo. Prihaja pa do težav, ker je kar dobršen del birmancev neodziven, ozirom vse skupaj postaja zelo ne resno s strani veroučencev. Zato vse spodbujam in vabim k sodelovanju.

 

VEROUČNO SREČANJE NA SPLETU ZA VEROUČENCE 8. RAZREDA: V petek ob 18. uri bodo veroučenci 8. razreda povabljeni na veroučno srečanje preko spleta. Prosimo za odzivnost in sodelovanje.

 

NAŠI RAJNI: Umrl je Ivan Šuc iz Močel. Pogreb bo v torek ob 14. uri. Po pogrebu bo sveta maša v župnijski cerkvi. Umrla je Marija Filkovič iz Jazbin. Pogreb bo v sredo ob 15. uri. Po pogrebu bo sveta maša v župnijski cerkvi. Umrl je Božidar Kajba iz Kamenika. Pogrebna sveta maša v avli vežice in pogreb bo v petek ob 13. uri. Spomnimo se rajnih v molitvi.

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Dela v cerkvi počasi potekajo dalje. Hvaležni smo vam za vsak vaš prostovoljni dar, ki ga lahko darujete na TRR župnije: SI56 0400 1004 6471 719 ali v župnišču. Hvala za razumevanje in pomoč.

 

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu februarju čistijo cerkev in veroučne prostore verniki iz Predence, Vinskega vrha, Cerovca, Kamenika in Ješovca.