SVETE MAŠE Z LJUSTVOM

Svete maše z ljudstvom so zopet dovoljene. Vendar v omejenem številu, glede na velikost cerkve in ob upoštevanju vseh dosedanjih predpisov (nošenje mask, razkuževanjem rok, medosebne razdalje). V cerkvi se na klop usede en oseba oziroma cela družina, oziroma osebe iz istega gospodinjstva.

 

SVETI KRST

Krst je lahko v družinskem krogu.

 

POGREB IN POGREBNE SVETE MAŠE

Cerkveni pogrebi so v družinskem krogu. Pogrebna sveta maša je lahko pri vežici ali pa po pogrebu v cerkvi.

 

VEROUK

Verouk se izvaja na daljavo. Gradivo je poslano nekaterim na njihov e-naslov. Ostali najdete gradivo na spletni strani župnije (zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK)

 

GOD SV. ANTONA PUŠČAVNIKA IN MAŠA PRI SV. ROKU

V nedeljo je god sv. Antona Puščavnika. Pri sv. Roku bo sveta maša ob 11.30 uri z blagoslovom mesnih izdelkov.

 

NAŠI RAJNI

Umrl je Božidar Kunstič iz Rimske ceste v Šmarju. Pogreb pokojnega bo v petek ob 14. uri. Sveta maša za pokojnega bo v petek ob 18. uri. Umrl je Ivan Trupej iz Brezja pri Lekmarju. Pogrebna sveta maša v avli vežice in pogreb bo v soboto ob 14. uri Spomnimo se rajnih v molitvi.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

 V letu upamo, da bomo zaključili še zadnji del obnove župnijske cerkve. Hvaležni smo vam za vsak vaš prostovoljni dar, ki ga lahko darujete na TRR župnije: SI56 0400 1004 6471 719 ali v župnišču. Hvala za razumevanje in pomoč.

 

VERSKI TISK V LETU 2021

Povabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk. Prosim, da ostanete naročniki verskega tiska. Če pa ga je kdo naročil po pošti ali ga odpoveduje, prosim sporočite.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin