SVETE MAŠE Z LJUSTVOM V PRIHODNJE IN OSTALI OBREDI

S ponedeljkom 4. januarja, so zopet dovoljene svete maše z ljudstvom. Vendar v omejenem številu, glede na velikost cerkve in ob upoštevanju vseh dosedanjih predpisov (nošenje mask, razkuževanjem rok, medosebne razdalje). V cerkvi se na klop usede en oseba oziroma družina, oziroma osebe iz istega gospodinjstva. Predlagam, da daste prednost svojcem za katere je sveta maša.

 

SVETI KRST

Krst je lahko v družinskem krogu.

 

POGREBI IN POGREBNE SVETE MAŠE

Cerkveni pogrebi so v družinskem krogu. Pogrebna sveta maša je lahko pri vežici ali pa po pogrebu v župnjski cerkvi.

 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TIRJE KRAJI

V sredo je praznik gospodovega razglašenja – sveti trije kralji. Svete maše bodo ob 9.00 in ob 18.00. Blagoslovili bomo vodo, kredo in kadilo.

 

 

 

NAŠI RAJNI

Umrl je Vinko Metličar iz Jazbin. Pogreb pokojnega bo v ponedeljek ob 14. uri. Po pogrebu pa bo sveta maša v župnijski cerkvi. Umrla je Zofka Šramel iz Dvora. Pogreb pokojne bo v soboto ob 14. uri. Po pogrebu pa bo sveta maša v župnijski cerkvi. Spomnimo se rajnih v molitvi.

 

STATISTIKA: Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2020 zabeležile sledeče:

Krstna knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 26 krstov od tega 13 dečkov in 13 deklic. 6 otrok je bilo rojenih v cerkveno zakonski skupnosti, 4 v civilno zakonski skupnosti, 16 otrok pa v izven zakonski skupnosti.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem vzgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali 3 poroke. Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 56 pogrebov (25 moških in 31 žensk). Sprevidenih je bilo 9 ljudi, kar 47 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 81,8 let, umrlih moških pa 78,3 leta. Najstarejši moški je bil Vincenc Cvetko iz Bobovega, star 93 let, najstarejša ženska je bila Marija Ogrizek iz Stranja, ki je dopolnila 97 let.

Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

V preteklem letu je bilo birmanih 47 otrok, k prvemu sv. obhajilu je pristopilo 48 otrok. V veroučnem letu 2020-21 je k verouku vpisanih 395 otrok. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

 

SPREMEMBA BANČNEGA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA ŽUPNIJE

S 1. januarjem ima župnija zaradi združevanja bank nova dva transakcijska računa: TRR: SI56 0400 1004 7403 016 (redni račun), TRR: SI56 0400 1004 6471 719 (račun za obnovo cerkve)

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

 V letu, ki smo ga začeli upamo, da bomo zaključili še zadnji del obnove župnijske cerkve. Hvaležni smo vam za vsak vaš prostovoljni dar, ki ga lahko darujete na TRR župnije: SI56 0400 1004 6471 719 ali v župnišču. Hvala za razumevanje in pomoč.

 

MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA

V cerkvi so na voljo Marijanski koledar, Pratika in listni koledar

 

VERSKI TISK V LETU 2021

Družina – 119,60€, Ognjišče – 33,50€, Mohorjeve knjige za leto 2022 – 49 €, Prijatelj 12€, Misijonska obzorja 10€. Prosim, da ostanete naročniki verskega tiska. Dobrodošli tudi novi naročniki verskega tiska.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin