SVETE MAŠE Z LJUSTVOM : Svete maše z ljudstvom so zopet dovoljene. Vendar v omejenem številu, glede na velikost cerkve in ob upoštevanju vseh dosedanjih predpisov (nošenje mask, razkuževanjem rok, medosebne razdalje). V cerkvi se na klop usede en oseba oziroma cela družina, oziroma osebe iz istega gospodinjstva.

 

SVETI KRST

Krst je lahko v družinskem krogu.

 

POGREB IN POGREBNE SVETE MAŠE

Cerkveni pogrebi so v krogu sorodnikov. Pogrebna sveta maša v tem korona času je lahko pri vežici ali pa po pogrebu v cerkvi.

 

VEROUK

Verouk se izvaja na daljavo. Gradivo je poslano nekaterim na njihov

e-naslov. Ostali najdete gradivo na spletni strani

župnije (zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK)

 

NAŠI RAJNI

Umrl je Leopold Černoša iz Nove vsi pri Šmarju. Pogreb pokojnega bo danes, v nedeljo ob 13. uri, pogrebna sveta maša bo po pogrebu v župnijski cerkvi. Umrla je Olga Šket iz Brecljevega. Pogreb pokojne bo v soboto ob 15. uri, pogrebna sveta maša bo po pogrebu v župnijski cerkvi. Spomnimo se rjanih v molitvi.

 

POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE KARITAS V LETU 2020

Župnijska Karitas ima 25 rednih sodelavcev in več občasnih, ki smo opravili 756 evidentiranih prostovoljnih ur. V mesecu februarju smo organizirali Dobrodelni koncert ob 5. obletnici delovanja »Dobro iz vsakega srca«, kjer smo gostili 16 nastopajočih ansamblov, posameznikov, zborov ali skupin. Hrano smo delili štirikrat v letu in pri tem oskrbeli 201 prejemnika iz 61 gospodinjstev; 24 družin s 40 otroki do 15 leta, 25 starostnikov in 34 posameznikov. Zbirali smo ozimnico, oblačila in druge higienske pripomočke, ki smo jih razdelili oz. posredovali na Škofijsko Karitas. 40 otrok smo oskrbeli z osnovnimi šolskimi potrebščinami. Pomagali smo tudi pri plačilu položnic in računov ljudem, ki so izrazili hudo finančno stisko, kolikor je bilo v naši moči. Družina in dva starostnika sta letovala na morju.

Glede na epidemiološko situacijo nismo prirejali delavnic in prireditev na župnijski ravni vendar se zahvaljujemo vsem darovalcem in dobrotnikom za vsak dar, da lahko Župnijska Karitas deluje tudi v tej situaciji ter tako poskrbi za najranljivejše v našem lokalnem okolju. Bog vam povrni!

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem letu nas čaka še zadnji in zaključni del obnove župnijske cerkve. Hvaležni smo vam za vsak vaš prostovoljni dar, ki ga lahko darujete na TRR župnije: SI56 0400 1004 6471 719 ali v župnišču. Hvala za razumevanje in pomoč.

 

VERSKI TISK V LETU 2021

Povabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk. Če pa ga je kdo naročil po pošti ali ga odpoveduje, prosim sporočite.

 

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin