ZAHVALNA NEDELJA
Ob današnji zahvalni nedelje se lepo zahvaljujemo vsem župnijskim
sodelavcem pevcem, organistom, zborovodjem, ministrantom, bralcem
božje besede, vsem ki skrbite za čistočo in krašenje cerkve in pastoralnih
prostorov, članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem vseh
cerkva, mežnarju Vanču, katehetu Marku, gospem, ki skrbite tudi za
gospodinjstvo v župnišču, še posebej sedaj v času omejitvenih ukrepov;
hvala vsem, ki nas oskrbite tudi s hrano, članom gradbenega odbora pri
obnovi župnijske cerkve, vsem dobrotnikom, darovalcem, donatorjem,
botrom in vsem ki podpirate z darovi in molitvijo obnovo naše župnijske
cerkve. Hvala vsem župljanom in vsem ljudem dobre volje za vsakršno
pomoč. Bog povrni vsem, ki nam duhovnikom storite kaj dobrega in nas
podprite pri dušnopastirskem delu.

Hvala in Bog povrni za vse.