NAVODILA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19: V tem času epidemije se držimo naslednjih navodil:

  1. Cerkev bo odprta vsak dan med 8.00 in 18.00 uro. V tem času povabljeni k osebni molitvi.
  2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Duhovniki mašujemo po oznanjenih mašnih namenih brez vernikov. Nedeljske svete maše bomo prenašali po facebook strani (obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah), ob 9. uri.
  3. Možnost prejema svetega obhajila bo ob nedeljah od 10.15 uri, med tednom pa oo 17.45 uri. V tem času bo možnost tudi za sveto spoved.
  • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito.
  • Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati razdaljo.
  • Namestite si aplikacijo #Ostanizdrav.
  1. Krsti, poroke in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko bo preklican vladni odlok.
  2. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.
  3. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Gradivno najdete na župnijski spletni strani (zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK)

 

ZAHVALNA NEDELJA

Ob današnji zahvalni nedelje se lepo zahvaljujemo vsem župnijskim sodelavcem pevcem, organistom, zborovodjem, ministrantom, bralcem božje besede, vsem ki skrbite za čistočo in krašenje cerkve in pastoralnih prostorov, članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem vseh cerkva, mežnarju Vanču, katehetu Marku, gospem, ki skrbite tudi za gospodinstvo v župnišču, še posebej sedaj v času omejitvenih ukrepov hvala vsem, ki nas oskrbite tudi s hrano, članom gradbenega odbora pri obnovi župnijske cerkve, vsem dobrotnikom, darovalcem, donatorjem, botrom in vsem ki podpirate z darovi in molitvijo obnovo naše župnijske cerkve. Hvala vsem župljanom in vsem ljudem dobre volje za vsakršno pomoč. Bog povrni vsem, ki nam duhovnikom storite kaj dobrega in nas podprite pri dušnopastirskem delu. Hvala in Bog povrni za vse.

 

SVEČE, SPOMIN NA RAJNE

V cerkvi so na voljo nagrobne sveče, kot spomin na rajne. Dar od sveč (1.50€) je namenjen za potrebe in delovanje župnijske Karitas.

 

DAR ZA POTREBE ŽUPNIJE IN ŽUPNIJSKO CERKEV

Ker v danih okoliščina ni svetih maš z ljudstvom, tudi ni nedeljske puščice oz. darov za potrebe župnije, ki je edini vir dohodka. Prav tako nas v cerkvi čaka še montaža klopi, namestitev obnovljenega glavnega oltarja, nova spovednica, nova oprema zakristije, glavna vhodna vrata, daritveni oltar in ambon ter ureditev zunanjosti. Dane okoliščine so vsa dela upočasnila. Hvaležni smo vam za vsak vaš prostovoljni dar, ki ga lahko darujete na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278 ali v župnišču. Hvala za razumevanje in pomoč.

 

MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA: V cerkvi so na voljo Marijanski koledar (2,50€), Pratika (6,50€) in listni koledar (0,70€).

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Vodenovega in Sotenskega.