SVETE MAŠE, ZAKRAMENTI IN OSTALA BOGOSLUŽJA V TEM ČASU: Svete maše, zakramenti, pogrebi in ostala bogoslužja so v tem času, kod do sedaj, z nošenjem mask, razkuževanjem in z razmikom klopi.

 

MESEC OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA: V tednu, ki je pred nami  vstopamo v mesec oktober, ki je še posebej mesec molitve rožnega venca. Lepo vabljeni k tej molitvi v cerkvi pred sveto mašo in tudi doma.

 

ORATORISJKI DAN ZA VEROUČENCE 3. RAZREDA: V soboto bodo imeli veroučenci tretjega razreda – bodoči prvoobhajanci oratorijski dan. Zberemo se ob 15. uri pri veroučnih prostorih pri župnišču in zaključimo ob 18. uri. V nedeljo pa se bodo pri sveti maši ob 10.15 predstavili župniji in sodelovali pri sveti maši.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. MIKLAVŽU: Prihodnjo nedeljo bomo obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Miklavžu ob 11.30 uri. lepo vabljeni.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE: Obhajanje zahvalnih nedelj je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je med nami vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na župnijsko Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.

Zato vas vabimo in naprošamo k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. V času maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava). Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k oltarju. Lahko pa jih prinesete tudi direktno na Karitas ob sredah med 17. in 18. uro. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska Karitas bo vse te darove pripravila in jih razdelila potrebnim za ozimnico. Hvala za Vaš dar. Vsako živilo nam še kako prav pride.

 

MISIJONSKA NEDELJA: Prihodnja nedelja je misijonska nedelja. Vsi smo poklicani k oznanjevanju evangelija z besedo, življenjem in dobrimi deli.  Zato bo vaš dar prihodnjo nedeljo namenjen za misijone. Bog povrni za vaš dar.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih. Molitven spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je namenjen za nove klopi v cerkvi.

 

SVEČE, SPOMN NA RAJNE: V cerkvi bodo na voljo nagrobne sveče, kot spomin na rajne. Dar od sveč (1.50€) je namenjen za potrebe in delovanje župnijske Karitas.

 

CERKVENI OTROŠKI PEVSKI ZBOR VABI: Veroučenci, še vedno povabljeni k prepevanju v otroškem pevskem zboru naše župnije. Vaje bodo prihodnjo nedeljo ob 9. uri v veroučnih prostorih pri župnišču in potem petje pri sveti maši ob 10.15 uri. Vsi veroučenci lepo povabljeni.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Naprošeni za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V mesecu oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.