ŠMARNICE – MARIJANSKA POBOŽNOST

Smo času šmarnične pobožnosti v čast Materi Božji. Šmarnice za odrasle so redno pri sveti maši med tednom. Šmarnice za otroke pa predstavljajo Božjo Mater Marijo, njena različna imena, ki so vsak dan predvajane po spletu facebook Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah. Lepo povabljeno k spremljanju in sodelovanju.

 

PROŠNJI DNEVI

Pred nami so prošnji dnevi. Zaradi ukrepov no bo prošnjih procesij, ampak samo sveta maša z litanijami v čast veh svetnikov. V ponedeljek bomo prošnji dan s sveto mašo obhajali pri sv. Barbari. V torek pri sv. Tomažu in v sredo pri sv. Roku, vedno ob 8. uri. Lepo povabljeni.

 

 

 

 

PRAZNIK GOSODOVEGA VNEBOHODA

V četrtek je prazni Gospodovega vnebohoda. Lepo vabljeni k sv. maši ob 9. in ob 19. uri v župnijsko cerkev.

 

OBHAJANJE SVETIH MAŠ IN DRUGIH BOGOSLUŽNIH OPRAVIL V PRIHODNJE

Nekaj navodil za lažje obhajanje bogoslužja.

 • udeležba se svetuje zdravim
 • v kropilnikih ni blagoslovljene vode
 • obvezna je zaščitna maska
 • obvezno razkuževanje rok
 • rokovanje se opusti
 • obvezna socialna razdalja
 • razdalja ne veže družine in skupna gospodinjstva
 • zakrament svete spovedi je možno obhajati v stari učilnici pri cerkvi.
 • podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno
 • podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob manjšem številu sorodnikov
 • podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zašč
 • Cerkveni pogrebi so dovoljeni. Pogrebna sveta maša je lahko darovana v cerkvi ali v avli poslovilne vežice. Zato predlagam, da se najprej daruje pogrebna sveta maša v avli poslovilne vežice, kjer je več prostora in se lahko udeleži več ljudi.

 

VEROUK IN OBHAJANJE ZAKRAMENTOV PRVEGA SVETEGA OBHAJILA IN SVETA BIRMA

Verouka v letošnjem veroučnem letu verjetno več ne bo. Obhajanje zakramentov prvega svetega obhajila in svete birme je prestavljeno na jesenski čas.

 

ZVON SV. ROKA NAS VABI K MOLITVI V BOJU ZOPER KORONAVIRUS

Zvon sv. Roka nas vsak večer ob 20. uri, vabi k molitvi v boju zoper koronavirus.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Nadaljujemo z obnovitvenimi deli v župnijski cerkvi. Orgle so končane. Tudi vitraj v rozeti nad glavnim vhodom je končan. Temu bo sledila še vgradnja novih portalov na vhodih, izdelava novih vrat, ter klopi, obnovljena je tudi večina kipov, ki še manjkajo in bodo počasi nameščeni na svoja mesta.  Na vse vas, tako kot do sedaj, se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Kar precejšnji del darov za obnovo je izpadel ob velikonočnih praznikih, ko ni bilo bogoslužji z ljudstvom in to se precej pozna. Hvala pa vsem tistim, ki tudi v tem času ni ste pozabili na potrebe župnije. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu maju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Zastranja in Šmarja.