ŠMARNICE – MARIJANSKA POBOŽNOST

Z mescem majem smo vstopili v šmarnično pobožnost v čast Materi Božji. Šmarnice za odrasle so redno pri sveti maši med tednom. Šmarnice za otroke pa predstavljajo Božjo Mater Marijo, njena različna imena, ki so vsak dan predvajane po spletu facebook Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah. Lepo povabljeno k spremljanju in sodelovanju.

 

OBHAJANJE SVETIH MAŠ IN DRUGIH BOGOSLUŽNIH OPRAVIL V PRIHODNJE

V preteklem tednu smo pričeli z mašami z ljudstvom. Prosimo, da se v čim večji meri držimo navodil za obhajanje bogoslužja.

 • Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okuž
 • V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.).
 • Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom.
 • Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
 • Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.
 • Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi.
 • Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme.
 • Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Kdor pobira darove vernikov, mora nositi masko.
 • Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan.
 • Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. Možnost za sveto spoved bo v stari veroučni učilnici. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra.
 • Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.
 • Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.
 • Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zašč Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo.
 • Cerkveni pogrebi so dovoljeni. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko darovana v cerkvi ali v avli poslovilne vežice. Zato predlagam, da se najprej daruje pogrebna sveta maša v avli poslovilne vežice, kjer je več prostora in se lahko udeleži več ljudi.

 

SVETE MAŠE OB SOBOTAH ZVEČER BODO KOT NEDELJSKE SVETE MAŠE

Zaradi lažjega zagotavljanja vseh navodil glede svetih maš in lažje razporeditve vseh vernikov v cerkvi, bo tudi sobotna sveta maša obhajana kot nedeljska sveta maša. Tako bomo odslej imeli štiri nedeljske svete maše, se pravi v soboto zvečer ena in tako kod doslej v nedeljo tri. Ob nedeljah bo možno mašo spremljati tudi zunaj pred in ob cerkvi.

 

VEROUK IN OBHAJANJE ZAKRAMENTOV PRVEGA SVETEGA OBHAJILA IN SVETA BIRMA

Kakor kaže verouk v tem veroučnem letu ne bo mogoč izpeljati do konca. Tudi priprave na prvo sveto spoved, prvo sveto obhajilo in sveto birmo ni izvedljivo, zato je obhajanje teh zakramentov prestavljeno na jesenski čas.

 

NAŠI RAJNI

V preteklem tednu smo se poslovili od Jožice Kos iz Prelog in Katarine Bezgovšek iz Šmarja.  Spomnimo se rajnih v molitvi.

 

ZVON SV. ROKA NAS VABI K MOLITVI V BOJU ZOPER KORONAVIRUS

Zvon sv. Roka nas vsak večer ob 20. uri, vabi k molitvi v boju zoper koronavirus.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Nadaljujemo z obnovitvenimi deli v župnijski cerkvi. Orgle so končane. V tem tednu je bila izvedena  montaža vitraja v rozeto nad glavnim vhodom. Temu bo sledila še vgradnja novih portalov na vhodih, izdelava novih vrat, ter klopi, obnovljena je tudi večina kipov, ki še manjkajo in bodo počasi nameščeni na svoja mesta. Na vse vas, tako kot do sedaj, se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Kar precejšnji del darov za obnovo je izpadel ob velikonočnih praznikih, ko ni bilo bogoslužji z ljudstvom in to se precej pozna. Hvala pa vsem tistim, ki tudi v tem času ni ste pozabili na potrebe župnije. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč.

 

OGRAJA NA STOPNIŠČU NA KOR IN V ZVONIK

Stopnišče za na kor in v zvonik je dobilo novo ograjo hvala vsem domačinom Srečkotu Mikušu, Marajnu Laknerju, Martinu Bosarju in Vitli Krpanu za izdelavo in montažo.

 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu maju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Zastranja in Šmarja.