OBHAJANJE SVETIH MAŠ IN DRUGIH BOGOSLUŽNIH OPRAVIL V PRIHODNJE

S ponedeljkom, 4. maja so zopet dovoljene maše z ljudstvom s temi pogoji:

 • Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje.
 • V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.).
 • Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom, ki ga zagotovi župnija
 • Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
 • Sodelovanje diakonov, ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje. Izjema so le nujna opravila med sveto mašo.
 • Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.
 • Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi, ob upoštevanju ustrezne razdalje 1,5 metra. Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo ni dovoljeno zaradi bližine med pevci in možnosti okužbe.
 • Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.
 • Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim omogočijo nemoten prehod.
 • Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Kdor pobira darove vernikov, mora nositi masko.
 • Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje (prim. kan. 1248, § 2 ZCP).
 • Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra.
 • Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.
 • Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.
 • Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zašč Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo.
 • Cerkveni pogrebi so dovoljeni. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko darovana v cerkvi. Zato predlagam, da se najprej daruje pogrebna sveta maša h kateri lahko pride več ljudi, temu pa sledi pogrebni obred ob navzočnosti najožjih sorodnikov.

 

SVETE MAŠE OB SOBOTAH ZVEČER BODO KOT NEDELJSKE SVETE MAŠE

Zaradi lažjega zagotavljanja vseh navodil glede svetih maš in lažje razporeditve vseh vernikov v cerkvi, bo tudi sobota sveta maša od prihodnje sobote dalje obhajana kot nedeljska sveta maša. Tako bomo odslej imeli štiri nedeljske svete maše, se pravi v soboto zvečer ena in tako kod doslej v nedeljo tri.

 

VEROUK IN OBHAJANJE ZAKRAMENTOV PRVEGA SVETEGA OBHAJILA IN SVETE BIRME

Kakor kaže verouk v tem veroučnem letu ne bo mogoč izpeljati do konca. Tudi priprave na prvo sveto spoved, prvo sveto obhajilo in sveto birmo ni izvedljivo, zato je obhajanje teh zakramentov prestavljeno na jesenski čas.

 

NAŠI RAJNI

Umrla je Marija Ogrizek iz Stranja. Pogreb bo v ponedeljek ob 12.30 uri. Pogrebna maša pa bo v torek ob 8. uri zjutraj. Umrla je Regina Čakš Krajnc iz Celja. Pogreb pokojne bo v ponedeljek ob 13. uri. Spomnimo se rajnih v molitvi.

 

ZVON SV. ROKA NAS VABI K MOLITVI V BOJU ZOPER KORONAVIRUS

Zvon sv. Roka nas vsak večer ob 20. uri, vabi k molitvi v boju zoper koronavirus.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Nadaljujemo z obnovitvenimi deli v župnijski cerkvi. Orgle so končane. Pred nami je montaža vitraja v rozeto nad glavnim vhodom, vgradnja novih portalov na vhodih, izdelava novih vrat, ter klopi, obnovljena je tudi večina kipov, ki še manjkajo in bodo počasi nameščeni na svoja mesta.  Na vse vas, tako kot do sedaj, se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Kar precejšnji del darov za obnovo je izpadel ob velikonočnih praznikih, ko ni bilo bogoslužji z ljudstvom in to se precej pozna. Hvala pa vsem tistim, ki tudi v tem času ni ste pozabili na potrebe župnije. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu maju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Zastranja in Šmarja.