Mašni nameni so oznanjeni za vse tri župnije skupaj. Sveto mašo lahko vsak dan spremljate na facebook strani (Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah) iz župnijske cerkve v Šmarju. Ob nedeljah je ob 9. uri in med tednom je ob 8. uri, na TV Slovenija 2 vsako nedeljo ob 10. uri.

 

VELIKA NOČ

Blagoslovljeno veliko noč, vsem vam, vašim domačim, vsem, ki delate v zdravstvu in v ustanovah, ki skrbite, da lahko nujne stvari potekajo nemoteno. Vsem bolnim, onemoglim, še posebej vsem, ki jih je epidemija osebno prizadela ali kakorkoli zaznamovala.

Hvala vsem, ki v teh prazničnih dneh pomislite tudi na nas duhovnike, hvala vam za vsako prijazno besedo, sms ali mail. Hvala za hrano in dobrote, ki nam jih v teh dneh darujete. Hvala za darove s katerimi podpirate delovanje naših župnij, tudi v tem času. Bog povrni za vse dobro.

Vaši duhovniki

VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS

Sveto mašo ob 9. uri boste lahko spremljali na facebook stran Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah.

 

BELA NEDELJA: Prihodnja nedelja je druga velikonočna nedelja, bela nedelja, tudi nedelja božjega usmiljenja.

 

NAŠI RAJNI: V preteklem tednu smo se poslovili od Majde Kovačič iz Šmarja in Srečka Korošec iz Šmarja. Spomnimo se rajnih v molitvi.

 

ZVON SV. ROKA NAS VABI K MOLITVI V BOJU ZOPER KORONAVIRUS

Zvon sv. Roka nas vsak večer ob 20. uri, vabi k molitvi v boju zoper koronavirus.

Molimo. Vsemogočni večni Bog! V svoji previdnosti si nam svetega Roka dal za mogočnega priprošnjika v hudih nalezljivih boleznih, svojim vernim pa si v težkih trenutkih zgodovine na njegovo priprošnjo vedno delil tolažbo, pomoč in zdravje. Pomagaj nam tudi zdaj, ko je zaradi epidemije nove gripe ogroženo zdravje in življenje številnih ljudi doma in po svetu. Varuj nas in reši strahu pred okužbo. Daj dovolj moči zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike. Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili zgledu svetega Roka in po svojih močeh pomagali vsem, ki potrebujejo našo pomoč in bližino.  Naj zdravi na duši in telesu nenehno slavimo tvojo dobroto. Po Kristusu, našem Gospodu.  Amen.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Obnova župnijske cerkve je v teku. Trenutno miruje. Montaža orgel je gotovo in tudi oglaševanje je v glavnem končano tako, da že lahko igramo na njih prvi svetih mašah. Na vse vas, tako kot do sedaj,  se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč.

 

VERSKI TISK – DOSTOP: V cerkvi sta na voljo Družina in Ognjišče. Cerkev je čez dan odprta, tako, da tisk lahko vzamete.