MOLITEV ČAST SV. ROKU

Sveti Rok,

že toliko stoletij bdiš nad našim krajem, narodom

in ljudmi, ki tukaj živimo.

Kakor so se naši predniki, tako se tudi mi obračamo

z molitvijo in prošnjo k tebi.

Izprosi nami pri Bogu Očetu usmiljenje, zdravje, moč in tolažbo.

Naj naši bolni bratje in sestre prejmejo dušno in telesno zdravje.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni poguma in moči,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;

odgovornim pa, darove Svetega Duha,

da bodo uspešno sprejemali ukrepe zoper bolezen.

Marija Vnebovzeta, sv. Rok in sv. Sebastjan

izprosite nam in vsemu svetu božji blagoslov,

da bomo rešeni bolezni.Amen.

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Sv. Sebastjan, mučenec svete Cerkve – prosi za nas

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

IZBOR ČLANOV V ŽPS

Izbor članov v Župnijski pastoralni svet, se zaradi nastalih okoliščin odloži do nadaljnjega.

PREVENTIVNI UKREPI V CERKVI ZARADI KORONA VIRUSA

Slovenski škofje so glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.

  • V izogib širjenju koronavirusa in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. 
  • Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih in oznanjenih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.
  • Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.
  • Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.
  • Dovoljeni so cerkveni pogrebi. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.
  • Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.
  • Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.
  • Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. 

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Obnova župnijske cerkve je v teku. Montaža orgel je gotovo in tudi oglaševanje gre proti koncu, tako, da že lahko igramo na njih prvi svetih mašah. Na vse vas, tako kot do sedaj,  se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu  marcu čistijo cerkev in veroučne prostore verniki iz Predela in Senovice.