POSTNI ČAS: Postni čas nas vabi, da odrinemo v svoji veri in duhovnosti bolj na globoko. Morda nekaj predlogov za letošnji postni čas: branje Svetega pisma ali kakšne druge literature z versko vsebino, odločitev za osebno, skupno ali družinsko molitev, odločitev za kakšno posebno dobro delo, odpoved kakšni razvadi ali slabi navadi, iti k sveti maši tudi med tednom, obisk Križevega pota, priprava na življenjsko spoved, sodelovanje in pomoč pri župnijski Karitas, obisk bolnih in ostarelih, sprava z osebo s katero smo morda v sporu miloščina – dar za obnovo župnijske cerkve, župnijsko Karitas ali za kakšen drug dober namen. Vse to nas mora voditi k osebni veri v Jezusa Kristusa našega Odrešenika, s pomočjo katerega postajamo boljši ljudje.

 

NAŠI RAJNI: Umrla je Marija Nunčič iz Koretnega. Pogrebna sveta maša in pogreb bo danes, v nedeljo, ob 14. uri. Spomnimo se rajne v molitvi.

 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: Vsak postni petek, pol ure pred večerno sveto mašo, vabljeni k molitvi križevega pota.

KRIŽEV POT K SV. ROKU: Vsako postno nedeljo, ob 15. uri, vabljeni k molitvi križevega pota med kapelami k sv. Roku.

 

MINISTRANTSKO SEČANJE: V sredo ob 17. uri, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje.

 

ROMANJE PO POTEH SV. JANEZA PAVLA II. – POLJSKA

V času od četrtka 23. (odhod je ob 22. uri) do ponedeljka 27. aprila, povabljeni na romanje po poteh sv. papeža Janeza Pavla II – Poljska. Romarska pot bo vodila v Auswitz, Čentsahovo – Marijino romarsko središče Poljske, Krakov, kalvarija Zebrovska in Wadowice.

 

IZBOR ČLANOV V ŽPS: V nedeljo, 22. marca, bomo izbirali člane v Župnijski pastoralni svet. Vsak kristjan, ki je dopolnil 16 let, bo prejel listek (listeke boste prejeli že prihodnjo nedeljo), na katerega bo iz svoje vasi ali dela župnije, kjer živi, predlagal (napisal) tri ljudi, ki bi po vašem mnenju bili primerni za člane Župnijskega pastoralnega sveta. To pomeni, da ne bo že v naprej napisanih kandidatov, ki bi jih potem obkrožili, ampak bo potrebno napisati ljudi, ki jih predlagate za člane. Župnijo smo razdelili na dvanajst delov. Vi napišete predlog samo na tisti del lista, ki zajema vasi ali del župnije kjer živite, vse ostale pustite prazne. Iz vsakega dela župnije bosta izvoljena dva predstavnika. Delov župnije pa je 12. Prosimo, da res pomagate pri izboru članov ŽPS, kajti čas v katerega stopa župnija prihodnjih pet let bo zelo pomemben za vse nas in župnijo. Listek boste lahko odnesli domov in ga doma izpolnili ter ga v nedeljo 22. marca vrnili v cerkvi. Res povabljeni, da pomagate pri sestavi Župnijskega pastoralnega sveta.

 

PREVENTIVNI UKREPI V CERKVI ZARADI KORONA VIRUSA: Do nadaljnjega bodo kropilniki z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev izpraznjeni. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo. Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke. Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Obnova župnijske cerkve je v teku. Montaža orgel je gotova in tudi oglaševanje gre proti koncu, tako, da že lahko igramo na njih pri svetih mašah. Na vse vas, tako kot do sedaj,  se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč. Preteklo nedeljo sta za obnovo darovali 1.652,50€. Bog vam povrni za vso dobroto.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VEROUČNIH PROSTOROV: V mesecu  marcu čistijo cerkev in veroučne prostore verniki iz Predela in Senovice.