BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV: Smo v času božičnih blagoslovov vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno drugo uro, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priseli, povprašajte, če želi blagoslov doma. V blokih bo blagoslov po dogovoru. Vaš dar ob božičnih blagoslovih je tudi letos namenjen za obnovo naše župnijske cerkve. Bog vam povrni za vaš dar. Razpored preostalih blagoslovov je sledeč:

nedelja 12.1.: ob 11.30 – Sončna ul., Murnova ul., Vegova ul, Cvetlična ul.,

Gallusova ul., Ul. na livado

ponedeljek 13.1: ob 9.00 – Sv. Rok, Predenca,  Zgornji Štomašek, Brecljevo

torek 14.1.: ob 9.00 – Bobovo, Preloge

Blagoslovi po blokih: po dogovoru, prosim za prijavo, 041 265 740, župnik

 

VEROUK: Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 20. januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

 

NAŠI RAJNI: Umrl je Ivan Sovinc iz Male Pristave. Pogreban sveta maša in pogreb bo jutri, v ponedeljek, ob 15. uri. Spomnimo se rajnega v molitvi.

 

MINISTRANTSKO SREČANJE: V sredo ob 17. uri, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje.

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V sredo ob 19.30. uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje k Štefki Šolinc na Belo.

 

GOD SVETEGA ANTONA: V petek je god sv. Antona Puščavnika. Sveta maša bo pri sv. Roku ob 9. uri, z blagoslovom mesnin.

 

VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Obnova župnijske cerkve je v teku. Veliko dela je že narejenega, nekaj ga je še pred nami. Na vse vas, tako kot do sedaj,  se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Tudi vaš dar ob božičnih blagoslovih domov in družin, je namenjen za obnovo cerkve. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč. Preteklo nedeljo ste za obnovo cerkve darovali 1.495,10 €.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.